15 Julie 2011

Post date: 28-Jul-2011 14:33:05

Graad 5 Senior Godsdiens spesialisasie : 20/21 Augustus 2011

Datum van aktiwiteit: Saterdag, 20 tot Sondag, 21 Augustus 2011

Sperdatum vir inskrywings: 5 Augustus 2011

Waar: Tierkop Voortrekkers spankamers, Culemborgstraat, Parow

Begintyd: 08:00 Saterdag

Afsluitingstyd: 11:30 Sondag

Wie: Alle ingeskrewe Voortrekkers in Gr 5

Koste: R 75 per kind (vervoer uitgesluit)

Vervoer: Vervoer moet verskaf word na kerk Sondagoggend

Hannalene Swart