15 Januarie 2016

Post date: 13-Jan-2016 11:06:37

Beste ouers

Ons sien baie daarna uit om Vrydagaand weer al die gesiggies te sien! Baie dankie vir julle moeite om hulle so getrou op ‘n Vrydagaand te bring.

Soos gewoonlik is daar weer baie dinge aan die gang so bring maats saam dat hulle ook in die pret kan deel.

Wat is die doel van Die Voortrekkers?

Die Voortrekkers is 'n kultuurbeweging wat die moderne Afrikaner, in besonder sy jeug, bemagtig om as positiewe Burgers en konsekwente Christene suksesvol te wees in hul roeping tot diens.

1) Spanbyeenkoms Vrydag 15 Januarie 2016

Plek: NG Kerk Proteahoogte

Tyd 18:00 – 19:00

Drag: Blou Voortrekker golfhempie en jean

Lekker koue JC’s te koop teen R2 een.

Kinders wat nie die afsluiting kon bywoon nie, kan hulle sertifiate by Ontvangs kom haal.

2) Lidmaatskap:

Alle bestaande lede moet asb vir my die hernuwingsvorm invul. Dit moet saam met die lidmaatskapbrosjure gelees word. Beide vorms is aangeheg.

Vir die nuwe lede sal ek ‘n aparte lidmaatskapvorm aanstuur.

3) Jaarprogram:

Die jaarprogram is nog nie finaal nie, maar ek gee solank ‘n aanduiding van die eerste kwartaal se aktiwiteite. Ek sal so spoedig moontlik die volledige program uitstuur.

Die geskatte koste van die aktiwiteite en die aantal punte wat met elke aktiwiteit verdien kan word, is ook aangetoon.

Soos julle sal sien is daar baie kampe, en die idee is dat die kind dit kies waarin hy belangstel.

Vir die nuwetjies: Die kampe is nie verpligtend nie, maar ons beveel sterk aan dat die kind wel 1 of 2 ‘n jaar bywoon.

Penkop/ Drawwertjies (P/D): Gr R-7

Verkenners: Gr 8-12

4) Finansies:

Ledegeld: R550 per kind per jaar (derde kind = R500)