13 Jun 2012

Post date: 23-Jan-2013 20:18:04

Beste ouers

En daar staan ons alweer aan die einde van die 2de kwartaal! Ongelooflik.

1) Kwartaal-afsluiting: Vrydag 15 Junie 2012

Tyd: 18:00 tot 19:00

Waar: NG Kerk Proteahoogte

Ons nooi die ouers uit na ons jaarvergadering in die bo-vertrek om 18:00. Ons gaan julle oa vertel watter wonderlike dinge lê nog voor vir die res van die jaar. Bring ook gerus al die vrae saam oor alles wat nog vir julle nuut en duister is.

Die kinders gaan om 18:30 by ons aansluit en dan word die kentekens uitgedeel van die spasialisasies wat hulle tot nou toe afgehandel het.

2) Spesialisasies

Daar lê ‘n klompie interessante spesialisasies voor. Die vorms is reeds uitgestuur, maar laat weet my as dit nie ontvang is nie.

Gr 7 Voorslagafronding: Sluitingsdatum 16 Julie

Gr 6 (Dogters) Persoonlike versorging: Sluitingsdatum 15 Junie

Gr 5 Senior Godsdiens: Sluitingsdatum 15 Junie

Gr 4 Anglo Boere-oorlog: Sluitingsdatum 20 Julie

Alle kampgelde kan in die kommando se rekening inbetaal word. Vorms na u kind se offisier asb.

Kanonkop Kommando

ABSA

Tjekrekening 1450940026

Groete

Hannalene