10/02/2017

Post date: 08-Feb-2017 19:46:35

Beste ouers

Baie welkom aan al die nuwe kinders! Die registrasievorms stroom in en ons is baie opgewonde om te sien hoe die spanne groei.

Kanonkop is Maandag 13 Februarie ‘n volle 41 jaar oud! (jonk?). Ons hou baie van verjaarsdaggeskenke, so kom wens ons geluk met geskenkies soos bv lekkers, klein pakkies “chips”, skryfbehoeftes of toiletware. Hierdie bydraes sal aan skole in ons onmiddellike omgewing geskenk word om behoeftige kinders te help met oa toebroodjie-pakkies ens.

1) Spanbyeenkoms: Vrydag 10 Februarie 2017

Plek: NG Kerk Proteahoogte

Tyd 18:00 – 19:00

Drag: Blou Voortrekker golfhempie en jean

2) Aktiwiteite:

Om in te skryf vir aktiwiteite moet ‘n gedeelte ledegeld betaal wees en die lidmaatskap / hernuwings -vorm moet ingegee wees.

Die ouers het aangedui dat die onderstaande kampe in die eksamentyd val. Ongelukkig word die datums deur Kaapland bepaal en dis onmoontlik om alle skole se datums in ag te neem.

Vorms reeds versprei:

Gr 4 Plantekennis: Sluitingsdatum 10 Feb

Gr 5 Plaaslewe: Sluitingsdatum 15 Feb

Gr 6 Sterrekunde: Sluitingsdatum 10 Feb

Gr 12 Bakenkamp: Sluitingsdatum 10 Maart

Die Penkop/ Drawwertjie gebiedskamp in die skoolvakansie se vorms sal eersdaags volg.

Ek heg die volle jaarprogram (met die geskatte koste) aan vir verdere beplanning.

3) Lidmaatskap/ Finansies:

Onthou die hernuwingsvorm vir bestaande lede! Nuwe lede vul die Lidmaatskapvorm in.

Registrasiefooie kan in 3 paaiement afbetaal word met die eerste paaiement einde Januarie en die laaste paaiement einde Maart.

Registrasiefooi: R595 per kind per jaar

Kanonkop Voortrekkers

ABSA

Tjekrekening 1450940026

Naam, van en aktiwiteit as verwysing