04 Februarie 2015

Post date: 05-Feb-2015 11:42:03

Beste ouers

Mensig maar die waatlemoenfees was prettig! Daar was defnitief ook ‘n paar baas-sakspringers wat deelgeneem het. Gaan kyk gerus op facebook na die fotos.

1) Spanbyeenkoms Vrydag 6 Februarie 2015

Plek: NG Kerk Proteahoogte

Tyd 18:00 – 19:00

Drag: Voortrekker golfhempie, jean en erkenningsbaadjie

Voortrekkerhempies kan op ‘n Vrydagaand by Elmarie by ontvangs bestel word.

Die snoepie sal oop wees.

2) Lidmaatskap 2015:

Nuwe lede: Die Lidmaatskapvorms is op ons webwerf onder “Vorms” . Dit moet saam met die lidmaatskapbrosjure gelees word. Bring asb maar so spoedig moontlik. Kinders mag so 2 keer kom kuier voor hulle besluit om aan te sluit.

Bestaande lede: Almal moet hierdie jaar weer aansoek doen. Ons sal eersdaags aan elke kind ‘n Voortsettingsvorm stuur.

3) Hulp in en vir die gemeenskap:

Ons benodig leë drukkerpapier bokse en enige grootte koffieblikke of glas koffiebottels. Julle kan dit Vrydagaande saambring en by ontvangs afgee.

Skryfbehoeftes/ Lekkergoed:

Daar is baie nood om ons en ons kan ‘n verskil maak! Ons wil baie graag weer hierdie jaar ‘n bydrae van skryfbehoeftes aan Laerskool Bastion maak. Bring asb Vrydagaand penne, potlode, uitveers, inkleurkryte, prit ens saam. Al is dit net 1 itempie. Dikwels is inkleurpotlood-stelle nie meer volledig nie en dan koop ons al nuwes. Bring asb al daardie gebruikte ompaar potlode ook vir ons saam.

Bastion help ook baie kinders met kospakkies. Is dit nie hartseer dat daar soms nie kos in ‘n huis is nie?? Julle is welkom om 'n pak lekkers of “chips” vir ons te stuur wat hulle saam met die kospakkies kan uitdeel.

4) Aktiwiteite:

Slegs geregistreerde lede mag aan die Gebieds-aktiwiteite deelneem, so registreer gou!

Kampinskrywings reeds versprei:

Gr 4: Plantkennis

Gr 5: Plaaslewe (Uiters gewild so skryf asb dadelik in. Laasjaar kon almal nie plek kry nie)

Verkenners (gr 8-12): Vlotvaart

Laat weet asb indien julle nie die vorms ontvang het nie sodat ons dit kan aanstuur.

Potjiekoskompetisie:

Op 13 Februarie hou ons potjiekoskompetisie by Bellville Oom Vossie kommando. Die offisiere sal julle binnekort kontak om elke span se reëlings deur te gee. Ons het laasjaar baie pryse losgeslaan so kom ons hou dit so!

Nuwe ouers: As julle nie seker is van wie vir julle kinders verantwoordelik is nie, kan julle my kontak vir die besonderhede.

5) Graad 1- Hulp gevra:

Ons graad 1’tjies is op die stadium nog weeskinders. Ons kry elke week ‘n aflos-offisier vir hulle, maar dis belangrik om stabiliteit vir die kleintjies te gee. As dit op een van julle se harte lê om hulle spanoffisier te word, sal ons dit baie waardeer.

Groete tot Vrydagaand

Hannalene