03/02/2017

Post date: 02-Feb-2017 20:06:18

Beste ouers

Baie dankie vir almal wat kom saam vrugtefees hou het en dankie aan die ma’s en pa’s wat bereid was om die taai kinders in hul motors te laai…

1) Spanbyeenkoms: Vrydag 3 Februarie 2017

Plek: NG Kerk Proteahoogte

Tyd 18:00 – 19:00

Drag: Blou Voortrekker golfhempie en jean

Ek het nou al ‘n paar navrae in die verband gehad: Nee, ouers woon nie die spanvergaderings saam met die kinders by nie. As daar ouers is wat vir die uur wil bly, is julle welkom om by Ontvangs te kom wag.

Ons kort nog hulp by:

Gr 4 seuns

Gr 6 seuns en dogters

Administrasie (kampinskrywings, lederegistrasies ens ens)

2) Aktiwiteite:

Om in te skryf vir aktiwiteite moet ‘n gedeelte ledegeld betaal wees en die lidmaatskap hernuwingsvorm moet ingegee wees.

Gr 6 Sterrekunde: Die vorms word later vandag versprei.

3) Lidmaatskap/ Finansies:

Onthou die hernuwingsvorm vir bestaande lede! Nuwe lede vul die Lidmaatskapvorm in.

Registrasiefooie kan in 3 paaiement afbetaal word met die eerste paaiement einde Januarie en die laaste paaiement einde Maart.

Kanonkop Voortrekkers

ABSA

Tjekrekening 1450940026

Naam, van en aktiwiteit as verwysing

Sover moontlik EFT betalings asb. R5 ekstra vir kontant transsaksies.

Groot Asb geen toonbankbetalings by die bank nie.

Groete tot Vrydagaand

Hannalene