ข.สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

                                                                                                                   
 
                                                                
ตราประจำจังหวัดศรีสะเกษ

          รูปปรางค์กู่  มีดอกลำดวน มีใบ 6 ใบอยู่เบื้องล่าง  (เดิมใช้ภาพปราสาทหินเขาพระวิหารเป็นตราประจำจังหวัด มา เปลี่ยนเป็นตราปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2512)  รูปปราสาทหิน หมายถึง  ปราสาทสระกำแพง  มีอยู่สองแห่งในจังหวัดนี้ คือ ปราสาทหิน สระกำแพงใหญ่ และปราสาทหินสระกำแพงน้อย เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัด ดอก ลำดวน  1  ดอก หมายถึง ดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ  คือ  ดอกลำดวน พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นดิน แดนที่มีต้นลำดวนขึ้นอยู่ทั่วไป เป็นจำนวนมาก   พอถึงฤดูออกดอกจะส่งกลิ่นหอมเย็นอบอวนไปทั่วทั้งจังหวัด เมือง ศรีสะเกษ จึงได้ชื่อว่า " เมืองศรีนครลำดวน" ใบ 6 ใบ หมายถึง เมื่อตั้งจังหวัดศรีสะเกษครั้งแรก มี 6 อำเภอได้แก่ กันทรลักษ์ อุทุมพรพิสัย กันทรารมย์ ราษีไศล ขุนหาญ และปรางค์กู่

 

ธงประจำจังหวัดศรีสะเกษ


           ธงประจำจังหวัดศรีสะเกษ  มี 2 สี  คือ สีเขียว  และสีขาว  กลางผืนธงมีตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ   สี เขียวหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินและพืชพรรณ  สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์
 ความดีและคุณธรรม
 
ต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ


               ต้นลำดวน (Melodorum fruticosum) เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตรผิว เปลือกลำต้นเป็นสีเทาผิวต้นเรียบมีรอยแตกแล็กน้อยแตกกิ่งก้านสาขาตามข้อต้น  ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันตาม ข้อ  ลำต้น  และกิ่งลักษณะใบเป็นรูปหอก  ยาวรีปลายใบแหลมโคนใบมนแหลม  ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย  ผิวใบ เรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม  ขนาดใบกว้างประมาณ 3 - 5 เซนติเมตรยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร  ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามส่วนยอดและตามง่ามใบมีกลีบดอก 6 กลีบซ้อนกันเป็นชั้นปลายกลีบแหลมโคนกลีบดอกกว้างดอกมีขนาดเล็ก สีเหลืองกลิ่นหอมผลกลมเล็กปลายผลมนโคนผลแหลมผิวเรียบเกลี้ยงสีเขียวมีผลอยู่รวมกันประมาณ 1-2 ผล  ภายใน ผลมีเมล็ดประมาณ 1-2 เมล็ด ขนาดผลโดยประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร
 
 

ดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ


              
ดอกลำดวน (Melodorum fruticosum) เริ่มออกดอกในช่วงปลายเดือนมกราคมและเริ่มบานในเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนเมษายน ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกดอกตรงซอกใบปลายกิ่ง ห้อยไปด้านหลังใบ  ดอกสีเหลืองนวล  มีกลีบ เลี้ยงสามกลีบ โค้งงุ้มเข้า ผิวเกลี้ยงมีขนสั้น ๆ ประปราย  กลีบดอกมีสามกลีบมีขนาดเล็กแต่หนา  ผลดิบมีสีเขียวเข้ม เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง หรือสีดำ มีรสหวานอมเปรี้ยวกินได้ ดอกลำดวนมีกลิ่นหอม  กลีบไม่โรยง่าย  มีสรรพคุณ ทางสมุนไพร เกสรดอกลำดวนเมื่อนำไปผสมกับสมุนไพรตัวอื่นจะเป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงโลหิต  และบำรุงหัวใจ
                                                                                  
 
                                                                          คำขวัญประจำจังหวัด    
                                 
                                                                  
 แดนปราสาทขอม  หอมกระเทียมดี  มีส่วนสมเด็จ 
                                                                       
  เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
 
 
  

Comments