ติดต่อเรา


วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
302  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  70000
โทรศัพท์
ครูกรรณวิชย์  จิตรชูชื่น
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
เว็บไซต์  gg.gg/kannawich
เว็บไซต์นิเทศ  e-portfolio>>>Click<<<
Comments