Home

ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ

 ಕಾವೇರಿಯ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.  ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ, ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವುದು, ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ-ಬರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅವರೂ ಸಹ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕನ್ನಡದ ಸವಿಯನ್ನು ಸವಿಯಲಿ ಎನ್ನುವುದೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಣದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.

We hope you all had great holidays. Please note that Kannada KaliyoNa classes are starting 2015. The locations and times are same as before.

Herndon classes on Saturdays 9.30am at NRC.
Centreville classes on Sundays 1.30pm at Centreville library.
Urbana classes on Sundays at 4pm.

Please note that Herndon classes are off on Jan 17 due to Kaveri Sankranti function.

 

ಸ್ಥಳಗಳು/Locations:

೧. ಗೈಥೆರಸ್ಬುರ್ಗ್ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್

೨. ಹರನ್ಡನ ವರ್ಜಿನಿಯಾ

೩. ಸೆನ್ಟೆರ್ವಿಲ್ಲ್ ವರ್ಜಿನಿಯಾ
. ಅರ್ಬಾನ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್  ಹೊಸ ಶಾಖೆ
೫. 
ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಸೋಮನಾಥ್ (ಹರ್ಂಡನ್, ವರ್ಜೀನಿಯ)  ಹೊಸ ಶಾಖೆ


 Click the link: Location and Timings

 

ವರ್ಗಗಳು/Grades and Prerequisites:

೧. ಸ್ವರಗಳು:  ಅ ಯಿಂದ ಅಃ ವರಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕಲಿಕೆ. ವಯಸ್ಸು ೪+ ಆಗಿರಬೇಕು

೨. ವ್ಯಂಜನಗಳು:  ಕ ಯಿಂದ ಳ ವರಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ.  ಸ್ವರಗಳು ಕಲಿತಿರಬೇಕು.

೩. ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು: ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ.  ವ್ಯಂಜನಗಳು ಕಲಿತಿರಬೇಕು.

೪. ಒಂದನೇ ವರ್ಗ:  ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಿ೦ದ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು  ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ.  ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಕಲಿತಿರಬೇಕು.

೫. ಎರಡನೇ ವರ್ಗ: ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಿ೦ದ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು  ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಗದಿಂದ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು / ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳೊಡನೆ ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು  ಕಲಿತಿರಬೇಕು.
೬  ಮೂರನೇ ವರ್ಗ:  ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಿ೦ದ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು  ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇ ವರ್ಗದಿಂದ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು / ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳೊಡನೆ ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು  ಕಲಿತಿರಬೇಕು.

 

ನೋಂದಣಿ/Registration

Click the link: Registration Page

 

ಸಂಪರ್ಕ/Contacts:

 ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


E-Mail:  kannadakaliyonateachers@googlegroups.com

Smt. Shashikala Kulkarni

Smt. Roopa Baderdinni
Smt Rathna G N
Smt. Sowmya Vinay
Sri. Mohan Das
Smt. Madhuri Kulkarni
Sri Rama Murthy
Sri Pradeep Ramakrishna
Smt Shailaja Arkacharya ( Teacher + Kaveri liason )
Sri Partha Kadambi
Sri. Subodh Khoparde
Smt. Raji Madhuvana
Smt. Anita Rao
Smt. Niveditha Katta
Smt Archana Amit ( Gaithersburg/Urbana MD )
 
 ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ( Latest News )

Dr. Chandru visits KannadakaliyoNa classes. 

Dr. Mukhyamantri Chandru, well known kannada cinema actor, director, speaker. who is  the Chairman of Kannada Development Authority, a Government of Karnataka organization, visited kannadakaliyoNa classes at Centreville Regional Library in Centreville VA, near Washington DC on September 15th 2013. He was excited to interact with parents, teachers and especially students who are learning kannada language and culture. Dr. Chandru and Mrs. Padma Chandru inaugurated the Fall session. Dr. Chandru emphasized the need for children to learn their mother tongue to develop sense of identity and pride.  He said this is all the more necessary for families that are outside India. Read the detailed report here. 

Photos: 

ಡಾ ಚಂದ್ರು ರವರ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಣ ಶಾಲೆಯ ಭೇಟಿ


KANNADAKALIYONA SIXTH VARSHIKOTSAVA -: 2012-2013


Field Trip to Library of Congress: 
Where:
Library of Congress, Washington DC
Thomas Jefferson Building, 10 First Street, SE
Washington DC 20540
When:
Saturday, March 23, 2013
2:00 PM - 4:30 PM

Following are the important points:

  • Meet at Library of Congress "Visitor Tours"- ground floor section by 2pm on 3/23.
  • Parents are responsible for their kids and need to take care of them during the entire field trip.
  • Bring your own snacks.

People who want to take metro can arrive at Capitol South metro station(Orange/Blue Lines), exit the station using main exit and walk approximately two blocks north on First Street SE to the Library of Congress.

Did you know there are hundreds of kannada language books at the Library of Congress?

There is also 
KANNADA BOOKS AND HERITAGE: 
COLLECTIONS AT THE LIBRARY OF CONGRESS (LOC) 
WASHINGTON, D.C., USA.

For any questions, please contact your Kannada Kaliyona Teachers.

Term Project 2013 Due April First week 2013

 Please find the project details sheet attached attached. It will give specific details of what is expected from each class. Please review and contact your teachers if you have any questions, concerns or suggestions.
 
The Herndon children have almost completed the project and are waiting to show it off to rest of the kannadakaliyoNa family.  Some of the children in Centreville too have completed their projects. So congratulations to them on getting this done!. Good luck to the rest of the kids who will work on this during the Spring break. We are sure you all will do a great job adn give your best effort. All the teachers are very excited too and are looking forward to see wonderful work from you.
 
 We even have trophies this year!! so don't forget to give your best shot.
 
Namaskara
 
Your kannadakaliyoNa teachers.
 
Photos during Centreville Annual Exams:

Centreville Kannadakaliyona 2012


Photos during Herndon Annual Exams:

ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಿತ್ತು

     more photos click here

Photos from Columbia MD classes: 
Welcome to Columbia MD kids

Annual Exams start this week

Herndon: April 14th 2012
Centreville: April 22nd 2012

Kannadakaliyona Spring 2012 Session Starts January 14:
- Some Important Rules

  • KannadaKaliyoNa classes are FREE, but Kaveri membership is madatory.
  • We will accept new students only for the first 2 classes.
  • Anyone that misses the deadline can enroll for the next session.
  • Attendance issue: It is OK for students to be absent for up to 2 classes, 3 or more absence will require grade repetition
  • Please bring your notebooks and pencils. 
  • Projects: Science Projects, Vocabulary Lists.
 
 Midterm Exams completed: Deccember 2011.

Kannadada Kanda News Letter -Sankranthi 2011 Edition Available Now!

Read the letter online by using the link: kannadadakanda

 
Kannada Library: New Development
Date 9/9/2009

We plan to start Kannada KaliyoNa library during class hours. Kaveri Community/ Parents can donate books for the library. This will mostly depend on the number of books and participation. We will get a vote for this from the community.  Parent -Librarian will help keep the books.
 
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ "ಬರೆದು ಹೇಳಿ" ಸ್ಪರ್ಧೆ 

ಇದೇನೀ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ? ಅಮೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಜಿಯೊಗ್ರಾಫಿಕ್
ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವ "ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೀ" ಸ್ಪರ್ಧೆ ತರಹ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಹಾಗನ್ನಿಸಿದರೆ
ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ಇಂಥಹದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತ
ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
 
ಬರೆದು ಹೇಳಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ - Click the link:  Kannada Kaliyona Baredu Heli Competition: KSR 2009
 
ಮು೦ದಕ್ಕೆ ಓದಿ..."ಬರೆದು ಹೇಳಿ" ಸ್ಪರ್ಧೆ...
 
 
ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರ೦ಭ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ - Click the link:  Kannada Kaliyona Graduation Ceremony 2009