-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OŚRODEK  REKOLEKCYJNY IM.  ŚW.  JANA  PAWŁA  II   W  KANIACH  PRZYJMUJE  GRUPY  ZORGANIZOWANE  NA REKOLEKCJE  ZAMKNIĘTE  ( NA  WEEKENDY  LUB  DŁUŻEJ )  ORAZ  PIELGRZYMKI.

W  OŚRODKU  SĄ  TEŻ ORGANIZOWANE  PRZEZ  WSPÓLNOTĘ:
KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA,
SESJE  REKOLEKCYJNO - FORMACYJNE  DLA  MAŁŻEŃSTW,
SESJE DLA MĘŻCZYZN,
REKOLEKCJE dla świeckich: "Różaniec drogą w wierze".


PRZYJMUJEMY  TEŻ  INTENCJE  MODLITEWNE  ZA  REKOLEKCJE.

ADRES:  OŚRO
DEK  REKOLEKCYJNY IM.  ŚW.  JANA  PAWŁA  II     
            KANIE,  UL.  NADARZYŃSKA  21
            05-805  OTRĘBUSY     WOJ.  MAZOWIECKIE
            E-MAIL: kanieor@poczta.onet.pl
            tel.: (22) 758 54 13  lub  661 139 960       


_____________________________________________________________________________   
 

_____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________         

Rodzino ,                                

           Bóg Cię kocha !               

 

OŚRODEK  REKOLEKCYJNY  IM.  ŚW.  JANA  PAWŁA  II

                      W  KANIACH  K/ WARSZAWY                            

                     ORGANIZUJE  III CYKL SESJI

 REKOLEKCYJNO – FORMACYJNYCH  DLA  MAŁŻEŃSTW.

 30 wrzesień – 2  październik  2016 r.

9 grudnia - 11 grudnia 2016 r.

3 marca - 5 marca 2017 r.

2 czerwca - 4 czerwca 2017 r.

                       

      Będą poruszane następujące zagadnienia:

·                                   Jaka jest Wasza wiara?

·                                   Co to znaczy kochać ?

·                                   Być mężem, być żoną...

·                                   Wychowanie: zadanie czy przyjemność ?

       i wiele innych.  ( Prowadzi ks. Henryk Kazaniecki SAC z ekipą SChKiMMK.)

       Zapewniamy opiekę nad dziećmi.

  Początek: piątek godz.18.30. Zakończenie: niedziela godz. 13.00.     

Zgłoszenia i szczegóły pobytu: kanieor@poczta.onet.pl, kanieor@gmail.com,

22/758 54 13 lub 661 139 960. Można też zgłaszać na numer tel. 662640115 (p.Joanna)

 Dojazd kolejką WKD z Dworca Centralnego lub samochodem (miejscowość między      Grodziskiem a Pruszkowem – 5 km od Pruszkowa).


______________________________________________________________________

Rodzino, Bóg Cię kocha! 

I V  SESJA

                                       2.06. – 4.06.2017 r.

Program:

Piątek  3.03.2017 r.

1830   -   Rozpoczęcie sesji, kolacja

1930   -   Przygotowanie do Eucharystii

1945   -   EUCHARYSTIA – wprowadzenie

2100   -   Apel Jasnogórski

Sobota   4.03.2017 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja ludzka

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

            „Moje drugie powołanie: być matką, być ojcem, być matką i ojcem.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145   -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad

1500  -   Koronka do Bożego Miłosierdzia

1515  -   Formacja małżeńska

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Dialog małżeński - PBP, porozumienie bez przemocy.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1830  -   kolacja

1930  -   ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

             Apel Jasnogórski

Niedziela 5.03.2016 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja duchowa

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Nasze oblicze naznaczone i modelowane przez: 10 Przykazań i 8 Błogosławieństw.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145  -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad - zakończenie            

Uwaga:

1. Najważniejsza jest nasza osobista modlitwa. Kaplica jest zawsze do dyspozycji.

  2. Bardzo prosimy by każdy miał Pismo Święte.

3. Bardzo pożyteczny i potrzebny będzie notatnik i długopis.

4. Na spotkania z księdzem lub osobą prowadzącą umawiamy się osobiście.       Spotkania te są istotną częścią formacji.

5. Przekazując dzieci pod opiekę prosimy o przedstawienie ich i podanie informacji na co należy zwrócić uwagę przy każdym z dzieci.
_______________________________________________________________

„Czcij twego ojca i twoją matkę,

jak ci nakazał Jahwe, twój Bóg (Pwt 5,16).

 

Ośrodek Rekolekcyjny im. Świętego Jana Pawła II

05-805 Otrębusy, Kanie, ul. Nadarzyńska 21

www.kanie-jp2.pl; e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

tel.: 22/758 54 13 661 139 960 lub 662 640 115

 

serdecznie zaprasza na

 


KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA


 

10.03.2017 – 12.03.2017

 

„Czcij ojca i matkę”, gdyż są oni dla ciebie niejako zastępcami Pana Boga – są tymi, którzy dali ci życie, a przez to wprowadzili cię w cały krąg ludzkiego bytowania: rodu, narodu, kultury. Są twoimi pierwszymi – po Bogu – dobroczyńcami. Jeśli Bóg sam jest dobry, jest samym Dobrem, to oni mają największy udział w tej Jego najwyższej dobroci. A więc: czcij twoich rodziców! Jest tu pewna analogia z czcią należną Bogu”.

 

/Jan Paweł II, List do rodzin, Gratissimam sane, 15/.

 

₪ ₪ ₪

 

[Czwarte przykazanie] Dotyczy również związków pokrewieństwa z innymi członkami rodziny.

Domaga się okazywania czci, miłości i wdzięczności dziadkom i przodkom. Obejmuje wreszcie obowiązki uczniów względem nauczycieli, pracowników względem pracodawców, podwładnych względem przełożo-nych, obywateli względem ojczyzny oraz tych, którzy nią rządzą lub kierują. Przykazanie to wskazuje i obejmuje obowiązki rodziców, opiekunów, nauczycieli, przełożonych, urzędników państwowych, rządzących, wszystkich tych, którzy sprawują władzę nad drugim człowiekiem lub nad wspólnotą osób”.

 

 / Katechizm  Kościoła Katolickiego 2199/

 

₪ ₪ ₪

 

Więzy rodzinne, chociaż są ważne, nie mają charakteru absolutnego. Podobnie jak dziecko wzrasta coraz bardziej ku dojrzałości oraz samodzielności ludzkiej i duchowej, tak rozwija się i umacnia jego szczególne powołanie, które pochodzi od Boga. Rodzice powinni uszanować to powołanie (…)

Trzeba uzmysłowić sobie, że pierwszym powołaniem chrześcijanina jest pójście za Jezusem : "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien" (Mt 10, 37).                                                                                          

                                                                                                                         / Katechizm  Kościoła Katolickiego 2232/

 

₪ ₪ ₪

 

Ø  Jak kształtuję moje relacje wynikające z czwartego przykazania Dekalogu?

Co w nich mnie cieszy, a co niepokoi? Program

piątek   -   10.03.2017

-18.00  -  przyjazd

-18.15  -  kolacja

- 19.15 -  przygotowanie do Mszy świętej

- 19.30 -  EUCHARYSTIA

      KONFERENCJA WPROWADZAJĄCA  ks. Henryk Kazaniecki SAC

sobota  -  11.03.2017

-   7.45  - JUTRZNIA

-   8.15  - śniadanie

-   9.25  - przygotowanie do Mszy świętej

-   9.45  - KONFERENCJA – ks. Tadeusz  Aleksandrowicz

             - ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  ( w ciszy )

-12.00  - EUCHARYSTIA

-13.00 -  obiad

-15.20 -  KONFERENCJA: WOKÓŁ CZWARTEGO  PRZYKAZANIA cz.1 - Marysia

            - czas na własną refleksję

-16.45 -  praca w grupach

-18.00 -  kolacja

-19.15 – wspólna MODLITWA W KAPLICY /Droga krzyżowa/ - Maria

niedziela  -  12.03.2017

-    7.30  - JUTRZNIA

-    8.00  -  EUCHARYSTIA

-    9.00 - śniadanie

-  10.15 -  KONFERENCJA: WOKÓŁ CZWARTEGO  PRZYKAZANIA cz.2 - Marysia

               Dzielenie się we wspólnocie

-11.45 - MODLITWA W KAPLICY- Maria

-12.30 -   obiad / zakończenie

 

ZAPRASZAMY NA MODLITWĘ I REFLEKSJĘ

 

W ramach Dni Skupienia:

- Eucharystia, możliwość Sakramentu Pojednania, czas na modlitwę

- Konferencje, spotkania w grupach dzielenia

Dojazd: kolejką WKD z Dworca Śródmieście w Warszawie

Początek: piątek 10. 03. 2017 - godz. 18.00

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa mailowo lub telefonicznie do  6. 03. 2017.


___________________________________________________________________________

Kolejny dzień skupienia odbędzie się po dłuższej przerwie w dniu 30 września. Zapraszamy wszystkich dotychczasowych uczestników, a także waszych przyjaciół i znajomych.


TYLKO DLA MĘŻCZYZN!


   Ośrodek Rekolekcyjny w Kaniach zaprasza

na dzień skupienia dla mężczyzn:


"Kim jestem:

człowiekiem, mężczyzną, mężem i ojcem"


 


Prowadzi ks. Henryk Kazaniecki SAC


30 wrzesień 2017r.

Rozpoczęcie o godz. 9.00, zakończenie godz. 15.30.


Program:

900   - zawiązanie wspólnoty

930   - Konferencja

       - Warsztaty

1200 – Eucharystia

1300 – obiad

1400 – Konferencja

1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia


Prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe zgłoszenie chętnych do uczestnictwa w tym dniu skupienia.

Tel. 661 139 960 lub 22 7585413

Można też zgłaszać u p. Joanny tel. 662640115

e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

www.kanie-jp2.pl

_____________________________________________________________________________

Ośrodek Rekolekcyjny

 im. św. Jana Pawła II
 w KANIACH

 


                zaprasza:
 

   Wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem, uczyć się pod opieką Maryi słuchania Słowa Bożego i posłuszeństwa Bogu w każdej sytuacji życia na:
                                                                          REKOLEKCJE :      RÓŻANIEC  DROGĄ  W  WIERZE
 
 

     Rozważać  będziemy:  Tajemnice  Chwalebne.
    
Rekolekcje odbędą się w dniach 2 września - 6 września 2017 r.                w  ośrodku  rekolekcyjnym  w  Kaniach przy ul. Nadarzyńskiej 21.
Rekolekcje poprowadzi
ks. Leszek Paszkiewicz.


Rozpoczęcie rekolekcji 2 września (sobota) o godz.1200. Zakończenie 6 września (środa)                        ok. godz. 1300Prosimy o przywiezienie ze sobą Pisma św., zeszytu, długopisu.

  Pragniemy wzmacniać naszą wiarę i tym samym przypomnieć, iż:
" Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; równocześnie
 i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg
 objawił. Jako osobowe przylgnięcie człowieka do Boga i uznanie prawdy, którą
 On objawił, wiara chrześcijańska różni się od wiary w osobę ludzką. Jest więc słuszne i dobre powierzyć się całkowicie Bogu i wierzyć w sposób absolutny w to, co On mówi. Byłoby rzeczą daremną i fałszywą pokładać taką wiarę w stworzeniu."   (KKK p.150)

 
                                 

d r o g ą
   
              
     

                                     w   w i e r z e...
                                                                                               

 
  "Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi ją ta, która uzyskuje dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, a zarazem daje nam przykład owej 'pielgrzymki wiary', w której jest niezrównaną mistrzynią."

"
Istotnym znamieniem duchowości chrześcijańskiej jest wysiłek ucznia, aby upodobnić
się do swojego Mistrza" (Rz 8, 29; Flp 3, 10. 21).


« Kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstałym! ». Różaniec zawsze wyrażał to doświadczenie wiary, wzywając wierzącego do wyjścia poza ciemność męki, by utkwić wzrok w chwale Chrystusa w zmartwychwstaniu i wniebowstą-pieniu. Kontemplując Zmartwychwstałego, chrześcijanin odkrywa na nowo motywy swojej wiary
(por. 1 Kor 15, 14) i przeżywa ponownie radość nie tylko tych, którym Chrystus się objawił — Apostołów, Magdaleny, uczniów z Emaus — ale również radość Maryi, która nie mniej intensywnie musiała doświadczyć nowego życia uwielbionego Syna. Do tej chwały, w której od momentu wniebowstąpienia Chrystus zasiada po prawicy Ojca, również Ona zostanie wyniesiona z chwilą wniebowzięcia, by antycypować to, do czego przeznaczeni są wszyscy sprawiedliwi przez zmartwychwstanie ciał. Wreszcie ukoronowana w chwale — jak to widać w ostatniej tajemnicy chwalebnej — jaśnieje Ona jako Królowa aniołów i świętych, antycypacja i szczyt rzeczywistości eschatologicznej Kościoła.

W centrum tej drogi chwały Syna i Matki różaniec stawia w trzeciej tajemnicy chwalebnej Pięćdziesiątnicę, która ukazuje oblicze Kościoła jako rodziny zebranej wraz z Maryją, ożywionej potężnym wylaniem Ducha Świętego, gotowej do misji ewangelizacyjnej. Kontemplowanie tej, jak       i innych tajemnic chwalebnych, winno prowadzić wierzących do coraz żywszego uświadamiania sobie swego nowego życia w Chrystusie, wewnątrz rzeczywistości Kościoła — życia, dla którego scena Pięćdziesiątnicy stanowi wielką 'ikonę'. Tajemnice chwalebne ożywiają zatem w wiernych nadzieję eschatologicznego kresu, ku któremu zdążają jako członkowie Ludu Bożego pielgrzymującego przez historię. Musi ich to pobudzać do odważnego świadczenia o tej « radosnej nowinie », która nadaje sens całemu ich życiu."

                                                                                              (LA Rosarium Virginis Mariae bł. JPII)


PROGRAM  REKOLEKCJI:

  sobota 2.09

1200 - rozpoczęcie rekolekcji, modlitwa do Ducha Św., zawiązanie wspólnoty.
1230 - zapoznanie uczestników z metodą skrutacji
 wprowadzenie do Tajemnicy "Zmartwychwstanie Pana Jezusa" - I konferencja.                        Rozdanie kart do skrutacji.
1330 - obiad
1500 - Koronka do Bożego Miłosierdzia. Skrutacja.
1630 - II Konferencja
1730 - Msza św.
1830 - kolacja
1930 - Różaniec
2030 - Adoracja, Apel jasnogórski.

niedziela 3.09   poniedziałek 4.09   wtorek 5.09

 800 - Jutrznia
 830 - śniadanie
 930 - Msza św.
1100 - I Konferencja - wprowadzenie do Tajemnicy...., rozdanie kart do skrutacji
1200 - Skrutacja
1300 - obiad
1500 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i II konferencja
1620 - dzielenie
1700 - film
1800 - kolacja
1930 - Różaniec
2030 - Adoracja, Apel jasnogórski.

środa 6.09

 800 - Jutrznia
 830 - śniadanie
 930 - Konferencja
1015 - Skrutacja
1130 - podsumowanie i dzielenie
1200 - Msza św.
1300 -obiad Zakończenie.