-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OŚRODEK  REKOLEKCYJNY IM.  ŚW.  JANA  PAWŁA  II   W  KANIACH  PRZYJMUJE  GRUPY  ZORGANIZOWANE  NA REKOLEKCJE  ZAMKNIĘTE  ( NA  WEEKENDY  LUB  DŁUŻEJ )  ORAZ  PIELGRZYMKI.

W  OŚRODKU  SĄ  TEŻ ORGANIZOWANE  PRZEZ  WSPÓLNOTĘ:
KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA,
SESJE  REKOLEKCYJNO - FORMACYJNE  DLA  MAŁŻEŃSTW,
SESJE DLA MĘŻCZYZN,
REKOLEKCJE dla świeckich: "Różaniec drogą w wierze".


PRZYJMUJEMY  TEŻ  INTENCJE  MODLITEWNE  ZA  REKOLEKCJE.

ADRES:  OŚRO
DEK  REKOLEKCYJNY IM.  ŚW.  JANA  PAWŁA  II     
            KANIE,  UL.  NADARZYŃSKA  21
            05-805  OTRĘBUSY     WOJ.  MAZOWIECKIE
            E-MAIL: kanieor@poczta.onet.pl
            tel.: (22) 758 54 13  lub  661 139 960       


_____________________________________________________________________________   
 

_____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________         

Rodzino ,                                

           Bóg Cię kocha !               

 

OŚRODEK  REKOLEKCYJNY  IM.  ŚW.  JANA  PAWŁA  II

                      W  KANIACH  K/ WARSZAWY                            

                     ORGANIZUJE  III CYKL SESJI

 REKOLEKCYJNO – FORMACYJNYCH  DLA  MAŁŻEŃSTW.

 30 wrzesień – 2  październik  2016 r.

9 grudnia - 11 grudnia 2016 r.

3 marca - 5 marca 2017 r.

2 czerwca - 4 czerwca 2017 r.

8 września - 10 września 2017 r.

                       

      Będą poruszane następujące zagadnienia:

·                                   Jaka jest Wasza wiara?

·                                   Co to znaczy kochać ?

·                                   Być mężem, być żoną...

·                                   Wychowanie: zadanie czy przyjemność ?

       i wiele innych.  ( Prowadzi ks. Henryk Kazaniecki SAC z ekipą SChKiMMK.)

       Zapewniamy opiekę nad dziećmi.

  Początek: piątek godz.18.30. Zakończenie: niedziela godz. 13.00.     

Zgłoszenia i szczegóły pobytu: kanieor@poczta.onet.pl, kanieor@gmail.com,

22/758 54 13 lub 661 139 960. Można też zgłaszać na numer tel. 662640115 (p.Joanna)

 Dojazd kolejką WKD z Dworca Centralnego lub samochodem (miejscowość między      Grodziskiem a Pruszkowem – 5 km od Pruszkowa).


______________________________________________________________________

Rodzino, Bóg Cię kocha! 

 V  SESJA

                                       8.09. – 10.09.2017 r.

Program:

Piątek  8.09.2017 r.

1830   -   Rozpoczęcie sesji, kolacja

1930   -   Przygotowanie do Eucharystii

1945   -   EUCHARYSTIA – wprowadzenie

2100   -   Apel Jasnogórski

Sobota   9.09.2017 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja ludzka

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

            „Przebaczenie: Bogu, bliźniemu i sobie.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145   -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad

1500  -   Koronka do Bożego Miłosierdzia

1515  -   Formacja małżeńska

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Budzenie więzi rodzinnych, dialog rodzinny, wychowanie dzieci.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1830  -   kolacja

1930  -   ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

             Apel Jasnogórski

Niedziela 10.09.2016 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja duchowa

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Proces rozwoju życia duchowego: oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie.”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145  -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad - zakończenie            

Uwaga:

1. Najważniejsza jest nasza osobista modlitwa. Kaplica jest zawsze do dyspozycji.

  2. Bardzo prosimy by każdy miał Pismo Święte.

3. Bardzo pożyteczny i potrzebny będzie notatnik i długopis.

4. Na spotkania z księdzem lub osobą prowadzącą umawiamy się osobiście.       Spotkania te są istotną częścią formacji.

5. Przekazując dzieci pod opiekę prosimy o przedstawienie ich i podanie informacji na co należy zwrócić uwagę przy każdym z dzieci.
_______________________________________________________________

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!;

a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.

A Ja wam powiadam:

Każdy, kto się gniewa na swego brata,

podlega sądowi. (por. Mt 5,21-22).

 

Ośrodek Rekolekcyjny Świętego Jana Pawła II

05-805 Otrębusy, Kanie, ul. Nadarzyńska 21

www.kanie-jp2.pl; e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

tel.: 22/758 54 13 661 139 960; 662 640 115 


 

serdecznie zaprasza na


 

KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA


 

10.06.2017 – 11.06.2017


 

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi, powołując go – jako swój żywy obraz – do udziału w Jego panowaniu nad światem”.

            / Papież Jan Paweł II,  Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Evangelium Vitae, nr 42/

 

₪ ₪ ₪

 

„Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby. Nie zabijaj, ale raczej przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży (…)”.

                                              /Papież Jan Paweł II, Homilia na lotnisku wojskowym, Radom – 4.6.1991/.

 

₪ ₪ ₪

 

(…) przykazanie: Nie będziesz zabijał! „zachowują ci, którzy mają i rozpowszechniają szacunek

do życia; którzy przyjmują wszystkich żyjących jako dar Boga i stąd biorą na siebie ograniczenia ze strony innych; którzy miłują i podtrzymują swoje własne życie i życie bliźniego…;

którzy szukają pokoju i zabiegają o pokój między wszystkimi ludźmi” .

        / Arcybiskup Stanisław Gądecki, Nie będziesz zabijał! Katecheza na temat V przykazania Dekalogu, 23.08.2015/

₪ ₪ ₪

 

Ø    Jakie wyzwania płynące z V Przykazania wydają mi się szczególnie aktualne

 na obecnym etapie mojego życia?

 

Ø    W czym wyraża się mój wysiłek na rzecz tworzenia kultury życia?

 

ZAPRASZAMY NA MODLITWĘ I REFLEKSJĘ

 

W ramach Dni Skupienia:

- Eucharystia, możliwość Sakramentu Pojednania, czas na modlitwę

- Konferencje, spotkania w grupach dzielenia

 

Dojazd: kolejką WKD z Dworca Śródmieście w Warszawie

Początek: sobota 10. 06. 2017 - godz. 8.00

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa mailowo lub telefonicznie do  5. 06. 2017.


                                                  Program

sobota  -  10.06.2017

 8.00  - JUTRZNIA

8.30  - śniadanie

9.30  - przygotowanie do Mszy świętej

10.00  - KONFERENCJA – ks. Stanisław Warzeszak

           - ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  ( w ciszy )

12.00  - EUCHARYSTIA

13.00 -  obiad

15.15 – KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

15.30 -  KONFERENCJA: MIŁOŚNIK ŻYCIA - Maria

           - czas na własną refleksję

          - dzielenie w grupie

 18.00 -  kolacja

19.15 – wspólna MODLITWA W KAPLICY – Maria

 niedziela  -  11.06.2017

7.30  - JUTRZNIA

8.00  -  EUCHARYSTIA

9.00 - śniadanie

10.15 -  KONFERENCJA: JEZUS WOBEC V PRZYKAZANIA - PROBLEM GNIEWU -  Maria    

                dzielenie się we wspólnocie

11.45 - MODLITWA W KAPLICY

 12.30 -   obiad / zakończenie


___________________________________________________________________________

Kolejny dzień skupienia odbędzie się po dłuższej przerwie w dniu 30 września. Zapraszamy wszystkich dotychczasowych uczestników, a także waszych przyjaciół i znajomych.


TYLKO DLA MĘŻCZYZN!


   Ośrodek Rekolekcyjny w Kaniach zaprasza

na dzień skupienia dla mężczyzn:


"Kim jestem:

człowiekiem, mężczyzną, mężem i ojcem"


 


Prowadzi ks. Henryk Kazaniecki SAC


30 wrzesień 2017r.

Rozpoczęcie o godz. 9.00, zakończenie godz. 15.30.


Program:

900   - zawiązanie wspólnoty

930   - Konferencja

       - Warsztaty

1200 – Eucharystia

1300 – obiad

1400 – Konferencja

1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia


Prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe zgłoszenie chętnych do uczestnictwa w tym dniu skupienia.

Tel. 661 139 960 lub 22 7585413

Można też zgłaszać u p. Joanny tel. 662640115

e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

www.kanie-jp2.pl

_____________________________________________________________________________

Ośrodek Rekolekcyjny

 im. św. Jana Pawła II
 w KANIACH

 


                zaprasza:
 

   Wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem, uczyć się pod opieką Maryi słuchania Słowa Bożego i posłuszeństwa Bogu w każdej sytuacji życia na:
                                                                          REKOLEKCJE :      RÓŻANIEC  DROGĄ  W  WIERZE
 
 

     Rozważać  będziemy:  Tajemnice  Chwalebne.
    
Rekolekcje odbędą się w dniach 2 września - 6 września 2017 r.                w  ośrodku  rekolekcyjnym  w  Kaniach przy ul. Nadarzyńskiej 21.
Rekolekcje poprowadzi
ks. Leszek Paszkiewicz.


Rozpoczęcie rekolekcji 2 września (sobota) o godz.1200. Zakończenie 6 września (środa)                        ok. godz. 1300Prosimy o przywiezienie ze sobą Pisma św., zeszytu, długopisu.

  Pragniemy wzmacniać naszą wiarę i tym samym przypomnieć, iż:
" Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; równocześnie
 i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg
 objawił. Jako osobowe przylgnięcie człowieka do Boga i uznanie prawdy, którą
 On objawił, wiara chrześcijańska różni się od wiary w osobę ludzką. Jest więc słuszne i dobre powierzyć się całkowicie Bogu i wierzyć w sposób absolutny w to, co On mówi. Byłoby rzeczą daremną i fałszywą pokładać taką wiarę w stworzeniu."   (KKK p.150)

 
                                 

d r o g ą
   
              
     

                                     w   w i e r z e...
                                                                                               

 
  "Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi ją ta, która uzyskuje dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, a zarazem daje nam przykład owej 'pielgrzymki wiary', w której jest niezrównaną mistrzynią."

"
Istotnym znamieniem duchowości chrześcijańskiej jest wysiłek ucznia, aby upodobnić
się do swojego Mistrza" (Rz 8, 29; Flp 3, 10. 21).


« Kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstałym! ». Różaniec zawsze wyrażał to doświadczenie wiary, wzywając wierzącego do wyjścia poza ciemność męki, by utkwić wzrok w chwale Chrystusa w zmartwychwstaniu i wniebowstą-pieniu. Kontemplując Zmartwychwstałego, chrześcijanin odkrywa na nowo motywy swojej wiary
(por. 1 Kor 15, 14) i przeżywa ponownie radość nie tylko tych, którym Chrystus się objawił — Apostołów, Magdaleny, uczniów z Emaus — ale również radość Maryi, która nie mniej intensywnie musiała doświadczyć nowego życia uwielbionego Syna. Do tej chwały, w której od momentu wniebowstąpienia Chrystus zasiada po prawicy Ojca, również Ona zostanie wyniesiona z chwilą wniebowzięcia, by antycypować to, do czego przeznaczeni są wszyscy sprawiedliwi przez zmartwychwstanie ciał. Wreszcie ukoronowana w chwale — jak to widać w ostatniej tajemnicy chwalebnej — jaśnieje Ona jako Królowa aniołów i świętych, antycypacja i szczyt rzeczywistości eschatologicznej Kościoła.

W centrum tej drogi chwały Syna i Matki różaniec stawia w trzeciej tajemnicy chwalebnej Pięćdziesiątnicę, która ukazuje oblicze Kościoła jako rodziny zebranej wraz z Maryją, ożywionej potężnym wylaniem Ducha Świętego, gotowej do misji ewangelizacyjnej. Kontemplowanie tej, jak       i innych tajemnic chwalebnych, winno prowadzić wierzących do coraz żywszego uświadamiania sobie swego nowego życia w Chrystusie, wewnątrz rzeczywistości Kościoła — życia, dla którego scena Pięćdziesiątnicy stanowi wielką 'ikonę'. Tajemnice chwalebne ożywiają zatem w wiernych nadzieję eschatologicznego kresu, ku któremu zdążają jako członkowie Ludu Bożego pielgrzymującego przez historię. Musi ich to pobudzać do odważnego świadczenia o tej « radosnej nowinie », która nadaje sens całemu ich życiu."

                                                                                              (LA Rosarium Virginis Mariae bł. JPII)


PROGRAM  REKOLEKCJI:

  sobota 2.09

1200 - rozpoczęcie rekolekcji, modlitwa do Ducha Św., zawiązanie wspólnoty.
1230 - zapoznanie uczestników z metodą skrutacji
 wprowadzenie do Tajemnicy "Zmartwychwstanie Pana Jezusa" - I konferencja.                        Rozdanie kart do skrutacji.
1330 - obiad
1500 - Koronka do Bożego Miłosierdzia. Skrutacja.
1630 - II Konferencja
1730 - Msza św.
1830 - kolacja
1930 - Różaniec
2030 - Adoracja, Apel jasnogórski.

niedziela 3.09   poniedziałek 4.09   wtorek 5.09

 800 - Jutrznia
 830 - śniadanie
 930 - Msza św.
1100 - I Konferencja - wprowadzenie do Tajemnicy...., rozdanie kart do skrutacji
1200 - Skrutacja
1300 - obiad
1500 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i II konferencja
1620 - dzielenie
1700 - film
1800 - kolacja
1930 - Różaniec
2030 - Adoracja, Apel jasnogórski.

środa 6.09

 800 - Jutrznia
 830 - śniadanie
 930 - Konferencja
1015 - Skrutacja
1130 - podsumowanie i dzielenie
1200 - Msza św.
1300 -obiad Zakończenie.