OŚRODEK  REKOLEKCYJNY IM.  ŚW.  JANA  PAWŁA  II   W  KANIACH  PRZYJMUJE  GRUPY  ZORGANIZOWANE  NA REKOLEKCJE  ZAMKNIĘTE  ( NA  WEEKENDY  LUB  DŁUŻEJ )  ORAZ  PIELGRZYMKI.

W  OŚRODKU  SĄ  TEŻ ORGANIZOWANE  PRZEZ  WSPÓLNOTĘ:
KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA,
SESJE  REKOLEKCYJNO - FORMACYJNE  DLA  MAŁŻEŃSTW,
SESJE DLA MĘŻCZYZN,


PRZYJMUJEMY  TEŻ  INTENCJE  MODLITEWNE  ZA  REKOLEKCJE.

ADRES:
  OŚRODEK  REKOLEKCYJNY IM.  ŚW.  JANA  PAWŁA  II     
              KANIE,  UL.  NADARZYŃSKA  21
              05-805  OTRĘBUSY     WOJ.  MAZOWIECKIE
              E-MAIL: kanieor@poczta.onet.pl
              tel.: (22) 758 54 13  lub  661 139 960             

_____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________         

Rodzino ,                                

           Bóg Cię kocha !               

 

OŚRODEK  REKOLEKCYJNY  IM.  ŚW.  JANA  PAWŁA  II

                      W  KANIACH  K/ WARSZAWY                            

                     ORGANIZUJE  IV CYKL SESJI

 REKOLEKCYJNO – FORMACYJNYCH  DLA  MAŁŻEŃSTW.

 07 – 09 września   2018 r.

07  - 09 grudnia 2018 r.

08 - 10 marca 2019 r.

07 - 09 czerwca 2019 r.

06 - 08 września 2019 r.

06 - 08 grudnia 2019 r.

06 - 08 marca 2020 r.

12 - 14 czerwca 2020 r.

                       

      Będą poruszane następujące zagadnienia:

·                                   Jaka jest Wasza wiara?

·                                   Co to znaczy kochać ?

·                                   Być mężem, być żoną...

·                                   Wychowanie: zadanie czy przyjemność ?

       i wiele innych.  

( Prowadzi ks. Henryk Kazaniecki SAC z ekipą SChKiMMK.)

       Zapewniamy opiekę nad dziećmi.

  Początek: piątek godz.18.30. Zakończenie: niedziela godz. 13.00.     

Zgłoszenia i szczegóły pobytu: kanieor@poczta.onet.pl, kanieor@gmail.com,

22/758 54 13 lub 661 139 960. Można też zgłaszać na numer tel. 662640115 (p. Joanna)

 Dojazd kolejką WKD z Dworca Centralnego lub samochodem (miejscowość między      Grodziskiem a Pruszkowem – 5 km od Pruszkowa).


___________________________________________________________________

Rodzino, Bóg Cię kocha! 

 VIII  SESJA

                                       1.06. – 3.06.2018 r.

Program:

Piątek  1.06.2018 r.

1830   -   Rozpoczęcie sesji, kolacja

1930   -   Przygotowanie do Eucharystii

1945   -   EUCHARYSTIA – wprowadzenie

2100   -   Apel Jasnogórski

Sobota   2.06.2018 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -   Formacja ludzka

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

            „Ap 2-3 Znam Twoje czyny... mam przeciw tobie”

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1145   -   Przygotowanie do Eucharystii

1200  -   EUCHARYSTIA

1300  -   obiad

1500  -   Koronka do Bożego Miłosierdzia

1515  -   Formacja małżeńska

             wprowadzenie w temat dialogu małżeńskiego:

             „Rodzino Bóg Cię kocha - Amoris laetitia"

             Praca w grupach

             Podsumowanie

1830  -   kolacja

1930  -   ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

             Apel Jasnogórski

Niedziela 3.06.2018 r.

730    -   Jutrznia + Medytacja, śniadanie

900    -  powitanie ks. bp. Stanisława Stefanka

                      „Rodzino Bóg Cię kocha - Kaniowski Kongres Małżeństw”

930 – 1030      – konferencja ks. bp. Stanisława Stefanka

1030              – przerwa

1050–1120    – rozmowa uczestników  z Księdzem Biskupem na temat pracy   duchowej w małżeństwie

1130                Eucharystia

1245                obiad

1400 – 1500     spotkanie: „Przeżyjmy to jeszcze raz” – świadectwa  uczestników

1500                Koronka do Miłosierdzia Bożego

                       rozesłanie

Uwaga:

1. Najważniejsza jest nasza osobista modlitwa. Kaplica jest zawsze do dyspozycji.

  2. Bardzo prosimy by każdy miał Pismo Święte.

3. Bardzo pożyteczny i potrzebny będzie notatnik i długopis.

4. Na spotkania z księdzem lub osobą prowadzącą umawiamy się osobiście.       Spotkania te są istotną częścią formacji.

5. Przekazując dzieci pod opiekę prosimy o przedstawienie ich i podanie informacji na co należy zwrócić uwagę przy każdym z dzieci.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa:

     Ośrodek Rekolekcyjny
     im. św. Jana Pawła II
     Kanie ul. Nadarzyńska 21
     05-805 Otrębusy
     e-mail: kanieor@poczta.onet.pl
     tel. 22 7585413 lub 661139960
     Można też zgłaszać u p. Joanny 662640115
     www.kanie-jp2.pl
_______________________________________________________________


„Nie będziesz pożądał żony twego bliźniego.

I nie będziesz chciwie pragnął domu twego bliźniego,

jego pola i jego niewolnika, (…) i żadnej rzeczy,

która jest własnością twego bliźniego”.

                                /Pwt 5,21/

 

Ośrodek Rekolekcyjny Świętego Jana Pawła II

05-805 Otrębusy, Kanie, ul. Nadarzyńska 21

www.kanie-jp2.pl; e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

tel.: 22/758 54 13 lub 661 139 960  

 


serdecznie zaprasza na

 

KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA

 

9 – 10 czerwca 2018

 

„W sensie etymologicznym pojęcie "pożądanie" może oznaczać każdą gwałtowną postać pragnienia ludzkiego. (…) Pożądanie jest konsekwencją nieposłuszeństwa grzechu pierworodnego Wywołuje ono nieporządek we władzach moralnych człowieka i nie będąc samo w sobie grzechem, skłania człowieka do popełniania grzechów”.  / Katechizmu Kościoła Katolickiego Nr 2515/

 

₪ ₪ ₪

 

„Pożądanie” jest tym, czym żyje ludzkie serce. (…) Pożądanie rzeczy opanowuje ludzkie serca tak, że nie ma już w nim niejako miejsca na dobra wyższe, duchowe. Człowiek staje się poniekąd niewolnikiem  posiadania i użytkowania, nie bacząc nawet na własną godność, nie bacząc

na bliźniego, na dobro społeczeństwa, na samego Boga. (…)

Pieniądz, bogactwo i różne wygody tego świata przemijają, a zatem nie mogą być dobrem ostatecznym. Osoba ludzka jest ważniejsza niż rzeczy, a dusza jest ważniejsza niż ciało.

Toteż nigdy i nikomu nie wolno dążyć do dóbr materialnych z pogwałceniem prawa moralnego,

z pogwałceniem praw drugiego człowieka”.  /Jan Paweł II, Homilia w Płocku, 7 czerwca 1991r./

 

₪ ₪ ₪

 

Ø  Jak często podejmuję refleksję nad swoimi pragnieniami, rozeznając

dokąd mnie prowadzą? Czy rozmawiam o nich z Bogiem?

 

Ø  W czym wyraża się moja troska o czystość spojrzenia, myśli, pragnień?

Czy pielęgnuję wdzięczną pamięć o własnym obdarowaniu, by nie ulegać zazdrości i chciwości w spojrzeniach na bliźnich?

 

ZAPRASZAMY NA MODLITWĘ I REFLEKSJĘ

 

W ramach Dni Skupienia:

- Eucharystia, możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania, czas na modlitwę;

- Konferencje, spotkania w grupach dzielenia;

 

Dojazd: kolejką WKD z Dworca Śródmieście w Warszawie

Początek: sobota 9. 06. 2018 - godz. 8.00

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa mailowo lub telefonicznie do  4. 06. 2018.

 


_______________________________________________________________
<< Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. >>

                                                                                                    (Wj 20,16)


 


Ośrodek Rekolekcyjny Świętego Jana Pawła II

05-805 Otrębusy, Kanie, ul. Nadarzyńska 21

www.kanie-jp2.pl; e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

tel.: 22/758 54 13 lub 661 139 960  


 

            serdecznie zaprasza na

 

KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA

 

      17 – 18 marca 2018

 

„Ósme przykazanie Deka­logu w szczególny sposób wiąże się z prawdą, która obowiązuje

czło­wieka w obcowaniu z innymi ludźmi i w całym życiu społecznym. (…)

Tym przykazaniem Bóg Przymierza szczególnie daje poznać, że człowiek jest stworzony

na Jego obraz i podobieństwo. Dlatego właśnie całe ludzkie postępowanie poddane jest wymogom praw­dy. Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem. (…)
Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne; jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych…”.

 /Papież Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Św. na stadionie „Stomilu” w Olsztynie, 6 czerwca 1991r./

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

₪ ₪ ₪

 

Każda osoba jest powołana do szczerości i prawdomówności w swoim działaniu i mówieniu. Każdy ma obowiązek poszukiwania prawdy i przylgnięcia do niej oraz podporządkowania swego życia wymaganiom prawdy. W Jezusie Chrystusie prawda Boża objawiła się w pełni:

On jest Prawdą. Kto idzie za Jezusem, żyje Duchem Prawdy i wystrzega się dwulicowości, udawania i obłudy”.

                        / Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego Nr 521/

 

₪ ₪ ₪

 

Ø  W czym wyraża się moje dążenie do prawdy?

 

Ø  Czy biorę odpowiedzialność za wypowiadane przez siebie słowa,

     pamiętając, że mogą one budować lub niszczyć, ranić lub leczyć?

 

Ø  Czy potrafię jasno wyrazić swe poparcie dla słusznej sprawy?

Ø  Czy wspieram bliźniego pochwałą, pocieszeniem i życzliwym napomnieniem?


PROGRAM

sobota  -  17.03.2018

-   8.00  - JUTRZNIA

-   8.30  - śniadanie

-   9.40  - przygotowanie do Mszy świętej

-   10.00  - KONFERENCJA – ks. Tadeusz Aleksandrowicz

                - ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  ( w ciszy )

-12.00  - EUCHARYSTIA

-13.00 -  obiad

- 15.15 – KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

-15.30 -  KONFERENCJA: „ÓSME PRZYKAZANIE W KONTEKŚCIE BIBLIJNYM” - Maria

            - czas na własną refleksję

             - dzielenie w grupie

-18.00 -  kolacja

-19.15 – wspólna MODLITWA W KAPLICY – Maria

niedziela  -  18.09.2018

-    7.30  - JUTRZNIA

-    8.00  -  EUCHARYSTIA

-    9.00 - śniadanie

-  10.15 -  KONFERENCJA: „DAR SŁOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIE” -  Maria    

               dzielenie się we wspólnocie

-11.45 - MODLITWA W KAPLICY

-12.30 -   obiad / zakończenie


ZAPRASZAMY NA MODLITWĘ I REFLEKSJĘ

 

W ramach Dni Skupienia:

- Eucharystia, możliwość Sakramentu Pojednania, czas na modlitwę;

- Konferencje, spotkania w grupach dzielenia;

 

Dojazd: kolejką WKD z Dworca Śródmieście w Warszawie

Początek: sobota 17. 03. 2018 - godz. 8.00

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa mailowo lub telefonicznie do  11. 03. 2018.

 

 

  

_______________________________________________________________

                                                                     

Jezus powiedział do swoich uczniów: " Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra kto wam powierzy?"

                                                                                                                /Łk 16, 11/

 

Ośrodek Rekolekcyjny im. Świętego Jana Pawła II

05-805 Otrębusy, Kanie, ul. Nadarzyńska 21

www.kanie-jp2.pl; e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

tel.: 22/758 54 13 lub 661 139 960  

 

serdecznie zaprasza na

 

KWARTALNE  DNI  SKUPIENIA

 

9 – 10 grudnia 2017

 

Człowiek, używając dóbr, powinien uważać rzeczy zewnętrzne, które posiada, nie tylko za własne, ale za wspólne w tym znaczeniu, by nie tylko jemu, ale i innym przynosiły pożytek.

Posiadanie jakiegoś dobra czyni jego posiadacza zarządcą Opatrzności; (…)

Dobra produkcyjne - materialne lub niematerialne - jak ziemie czy fabryki, wiedza czy zdolności wymagają troski ze strony ich posiadaczy, by przynosiły pożytek jak największej liczbie ludzi. Posiadacze dóbr użytkowych i konsumpcyjnych powinni ich używać z umiarkowaniem, zachowując najlepszą cząstkę dla gościa, chorego, ubogiego”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      / Katechizm Kościoła Katolickiego Nr 2404 - 2405/

 

₪ ₪ ₪

 

Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczącej

jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono

 powszechnego poszanowania przeznaczenia dóbr i prawa do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską".

                                                         / Katechizm Kościoła Katolickiego Nr2401/

 

₪ ₪ ₪

Ø    Czy troska o dobra doczesne, nie przesłania mi wartości duchowych?

Czy dla chwilowych korzyści nie godzę się na jakieś formy nieuczciwości?

 

Ø    Jak zarządzam tymi dobrami, które zostały mi udzielone? Jak dzielę się moimi pieniędzmi, umiejętnościami, czasem, z ludźmi, którzy mają mniej ode mnie?
                    PROGRAM

sobota  -  9.12.2017

-    8.00  – JUTRZNIA

-    8.30 – śniadanie

-    9.30  – KONFERENCJA – ks. Tadeusz Aleksandrowicz

-   10.00  – EUCHARYSTIA

-   11.45  – KONFERENCJA: Zarządzanie posiadanymi dobrami zgodnie z Bożym zamysłem  ( cz. 1) – Maria     

                                                                                                                                                

-    12.30 –  obiad

-    15.00 – KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

             - ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU  ( w ciszy )

- 17.00 – dzielenie w grupie   

-18.00 -  kolacja

-19.15 – wspólna MODLITWA W KAPLICY – Maria

niedziela  -  10.12.2017

-    7.30  - JUTRZNIA

-    8.00  -  EUCHARYSTIA

-    9.00 - śniadanie

-  10.15 -  KONFERENCJA: Zarządzanie posiadanymi dobrami zgodnie z Bożym zamysłem  ( cz. 2)   -  Maria    

                                                                                                                         

               dzielenie się we wspólnocie

-11.45 - MODLITWA W KAPLICY

-12.30 -   obiad / zakończenie

 

ZAPRASZAMY NA MODLITWĘ I REFLEKSJĘ

 

W ramach Dni Skupienia:

- Eucharystia, możliwość Sakramentu Pojednania, czas na modlitwę

- Konferencje, spotkania w grupach dzielenia

 

Dojazd: kolejką WKD z Dworca Śródmieście w Warszawie

Początek: sobota 9. 12. 2017 - godz. 8.00

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa mailowo lub telefonicznie do  4. 12. 2017.

 


___________________________________________________________________________TYLKO DLA MĘŻCZYZN!

"Kim jestem:

człowiekiem, mężczyzną, mężem i ojcem"


   Ośrodek Rekolekcyjny w Kaniach zaprasza

na dzień skupienia dla mężczyzn:


"Mężczyzna człowiek miłosierdzia"


Prowadzi ks. Henryk Kazaniecki SAC


9 grudzień 2017r.

Rozpoczęcie o godz. 9.00, zakończenie godz. 15.30.


Program:

900   - zawiązanie wspólnoty

930   - Konferencja

       - Warsztaty

1200 – Eucharystia

1300 – obiad

1400 – Konferencja

1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia


Zapraszamy wszystkich dotychczasowych uczestników, a także waszych przyjaciół i znajomych.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe zgłoszenie chętnych do uczestnictwa w tym dniu skupienia.

Tel. 661 139 960 lub 22 7585413

Można też zgłaszać u p. Joanny tel. 662640115

e-mail: kanieor@poczta.onet.pl

www.kanie-jp2.pl

___________________________________________________________________________