Instytut Chrystusa Króla i Maryi Matki i Królowej

        Chryste, króluj nam zawsze i wszędzie.
        Maryjo, Matko i Królowo przyczyń się za nami.
        Boże, prosimy Cię, aby dzieło pod wezwaniem
        Chrystusa Króla i Maryi Matki i Królowej,
        mające służyć pogłębieniu życia duchowego,
        stale i zgodnie z Twoją wolą się rozwijało.
        Prosimy Cię Boże, daj szczególne światło
        naszym rodzinom i młodzieży. Udziel im
         w łaskawości swojej potrzebnej siły,
        by stale ulegali natchnieniom Ducha Św.
        Maryjo, nasza Matko i Królowo, błagamy Cię
        wstawiaj się za nami u Syna Swego.

        (modlitwa ks. Antoniego Słomkowskiego)

    
  Instytut Chrystusa Króla i Maryi Matki i Królowej został zatwierdzony przez jego eminencję Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa dekretem z dnia 11 lutego 1988 r. Jednak jego początki sięgają wielu dziesiątek lat wcześniej, kiedy to ksiądz profesor Antoni Słomkowski założył, jak sam mawiał, „żeński zespół apostolski”, którego głównym zadaniem było i jest nadal prowadzenie ośrodka rekolekcyjnego im. błogosławionego Jana Pawła II w Kaniach. Członkinie Instytutu to panie z całej Polski, różnych zawodów i o różnych doświadczeniach, ale złączone jednym powołaniem: Służbie innym. Do dnia dzisiejszego realizujemy tu w Kaniach zamysł księdza Słomkowskiego, którym było dążenie do świętości. Staramy się uświęcać siebie i pomagać innym dojść do świętości.

    Jak najwięcej dać z siebie, jak najmniej brać od innych

      Nasz Założyciel, ksiądz profesor Antoni Słomkowski był człowiekiem zacnego serca. I to nie na pokaz, jak to się często dzisiaj zdarza. On tak żył naprawdę. Zawsze dzielił się z potrzebującymi. Kiedy był rektorem KUL, jadał suchy chleb, żeby studenci mogli dostać kawałek mięsa do zupy. Za każdym razem, kiedy był w podróży, dzielił się posiłkiem ze współpasażerami. Szeroko znana była jego skromność i pokora. Żył dla drugiego człowieka, nigdy dla siebie. Wiele uczynił dla innych, a jego dzieło zawsze odbywało się w ciszy. Ksiądz Słomkowski wszystko robił bezinteresownie. Z poczucia obowiązku, nie licząc na jakąkolwiek zapłatę.

      Dlatego w pełni zasłużył na to, byśmy go godnie naśladowali. Brakuje nam dziś w Polsce takich ludzi jak ksiądz Profesor. Staramy się być spadkobierczyniami jego spuścizny duchowej. Byłyśmy świadkami tego, co się tutaj w Kaniach dokonało. Chciałybyśmy, aby jego dzieło nadal wydawało owoce. Ksiądz Słomkowski powtarzał: „Zło pustoszy duszę ludzką. Pamiętajcie o tym. Ciąży na was odpowiedzialność za dzieci. Warunki w kraju są ciężkie i młodzież wyjedzie stąd za chlebem. Otaczajcie ją opieką, aby nie wpadła w złe środowisko”.

    Szukajcie Królestwa Bożego, wszystko inne będzie wam dane

      Ksiądz Słomkowski pragnął, aby w ośrodku w Kaniach panował duch prawdy i miłości. Chciał aby dusze zbłąkane i szukające odpowiedzi, znalazły tu spokój. I tak też się stało. Do dziś najważniejsze jest tu: troska o drugiego człowieka, gościnność i życzliwość. I nadal znajduje się tu tchnący franciszkańskim ubóstwem jego pokój, w którym mieszkał, modlił się i pracował aż do śmierci.

      Ksiądz Profesor, choć zwykle zapracowany, nigdy nie tracił humoru. Często mawiał: „Ośrodek rekolekcyjny w Kaniach rozwinie się po mojej śmierci. Kiedy odejdę do Pana, stamtąd będę was wspomagał”. Co sprawiało mu największe cierpienie? Nasze grzechy narodowe: spory, gniewy i nienawiść między rodakami. Wielokrotnie powtarzał: „wierzcie w skuteczność modlitwy” i modlił się za innych, aby znaleźli swoją drogę.

    Charyzmat

      Nasza działalność to przede wszystkim świadectwo obecności i prowadzenie rekolekcji. Działamy w ośrodku rekolekcyjnym w Kaniach i poza nim już od przeszło 40 lat. Dajemy świadectwo przez indywidualną działalność apostolską w miejscu zamieszkania i pracy. Włączamy się w działalność ruchów kościelnych w parafiach na terenie których mieszkamy. Dwie z naszych członkiń przebywały na misjach. Jedna na Ukrainie, a druga przez kilkanaście lat w Kamerunie.

      Naszym Domem Macierzystym jest ośrodek w Kaniach. Mieszkając tam apostołujemy wspólnotowo. Od wielu lat prowadzimy „Kwartalne Dni Skupienia”. Początkowo były to rekolekcje jedynie dla wąskiego grona naszych przyjaciół. Z czasem jednak poszerzyłyśmy tę formułę dla wszystkich chętnych. Staramy się odpowiadać na potrzeby osób przyjeżdżających do Kań, opierając się przede wszystkim na nauczaniu Kościoła.

    Modlitwa

      Aby się nie zagubić w naszych pracach świeckich, staramy się pielęgnować życie w modlitwie. To w niej przedstawiamy Bogu nasze sprawy i prośby. Codziennie odprawiamy półgodzinną medytację, opartą na Piśmie Świętym i innych tekstach religijnych. Uczestniczymy też w codziennej Eucharystii, liturgii godzin i każdego dnia odmawiamy różaniec.

      Mamy świadomość, że od naszej osobistej wierności Chrystusowi i charyzmatowi naszego Instytutu zależeć będą owoce naszego apostołowania. Dlatego uczestniczymy w comiesięcznych dniach skupienia i co roku w pięciodniowych rekolekcjach odprawianych w naszym domu macierzystym w Kaniach. Jako członkinie instytutu świeckiego pragniemy uczyć się naśladowania Chrystusa będącego w nieustannym dialogu z ludźmi żyjącymi w tym świecie oraz dobrze im czyniącego (KPK 577).

    Duchowość

      Duchowość naszego Instytutu jest chrystocentryczna, maryjna i apostolska. Jako członkinie, żyjemy ze świadomością, że zostałyśmy wybrane przez Chrystusa, dlatego całą swoją miłość ukierunkowujemy ku Niemu. Uznajemy, że jest On Królem naszego życia i naszych serc. Pragniemy szerzyć w świecie Królestwo Boże. Pragniemy ukazywać rzeczywistość opartą na prawdzie, miłości i dobroci. Za naszą Matkę obieramy sobie Maryję, nieustannie zatroskaną o swego Syna i nasze zbawienie.

      W duchu całkowitej wolności podejmujemy zobowiązanie do życia według rad ewangelicznych, aby tym mocniej świadczyć o miłości Jezusa i być do Jego dyspozycji w swojej działalności apostolskiej. Składamy śluby czystości oraz przyrzeczenie ubóstwa i posłuszeństwa. Pragniemy uczyć się naśladowania Chrystusa. Chcemy być Jego świadomymi uczennicami poprzez przybliżanie sobie nauk Ojca świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI, stolicy apostolskiej i Kościoła. Staramy się nieustannie szerzyć dobro i prowadzić dialog z innymi ludźmi. Chcemy też być kompetentne w swoich zawodach, co czynimy poprzez ciągłe kształcenie się i podnoszenie kwalifikacji.

   Opieka

      Opiekę duszpasterską nad naszym Stowarzyszeniem oraz Kwartalnymi Dniami Skupienia sprawuje z ramienia Kościoła wyznaczony przez ordynariusza diecezji asystent kościelny ks. Tadeusz Aleksandrowicz. Formą prawną naszego Instytutu jest Stowarzyszenie. W Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich mamy status obserwatora. Wszystkie chętne do współpracy osoby zapraszamy do kontaktu. Prowadzimy rekolekcje powołaniowe.