Wydawanie nagród (terminy wspólne dla konkursów KANGUR i FOX)

Powiat

Wydawanie

Wydający

Miejsce

bielski ziemski
(gminy)
Miasto
Bielsko-Biała


cieszyński
oświęcimski
pszczyński
suski
wadowicki
żywiecki