Dystrybucja testów

Powiat

Wydawanie

Odbieranie

Wydający

Miejsce

bielski ziemski
(gminy)

Miasto
Bielsko-Białacieszyński

oświęcimski

pszczyński

suski

wadowicki

żywiecki