Wyniki w regionie bielskim


Kryteria uzyskania tytułu laureata ustalono są jednakowo dla całego kraju.


Wyniki widoczne są dla koordynatorów szkolnych od 9 maja 2017 r. na stronie organizatora krajowego konkursu.

Uczeń może otrzymać swoje wyniki tylko w szkole.

Prosimy koordynatorów szkolnych o poinformowaniu uczniów o osiągniętym wyniku.


Uwaga: Brak wyników oznacza, że karta została źle zakodowana.


Kategoria

Typ nagrody

Minimalna liczba punktów

Liczba nagrodzonych

ZA

laureat

83,00

4

bardzo dobry

71,00

28

wyróżniony

50,75

278

1M

laureat

109,00

0

bardzo dobry

95,75

32

wyróżniony

70,50

336

2M

laureat

117,00

2

bardzo dobry

107,50

23

wyróżniony

84,25

239

1B

laureat

143,00

0

bardzo dobry

120,00

20

wyróżniony

89,25

185

2B

laureat

147,00

2

bardzo dobry

132,50

21

wyróżniony

105,50

200

1K

laureat

143,00

1

bardzo dobry

125,00

10

wyróżniony

96,75

107

2K

laureat

146,00

1

bardzo dobry

135,00

9

wyróżniony

106,75

104

1J

laureat

140,00

0

bardzo dobry

121,25

10

wyróżniony

88,75

99

2J

laureat

141,00

0

bardzo dobry

125,00

4

wyróżniony

96,25

43

1S

laureat

146,00

0

bardzo dobry

121,25

3

wyróżniony

92,50

36

2S

laureat

146,00

0

bardzo dobry

126,25

3

wyróżniony

102,00

26