Wyniki w regionie bielskim - edycja 2017


Kryteria uzyskania tytułu laureata ustalono są jednakowo dla całego kraju.


Wyniki widoczne są dla koordynatorów szkolnych od 9 maja 2017 r. na stronie organizatora krajowego konkursu.

Uczeń może otrzymać swoje wyniki tylko w szkole.

Prosimy koordynatorów szkolnych o poinformowaniu uczniów o osiągniętym wyniku.


Uwaga: Brak wyników oznacza, że karta została źle zakodowana.


Kategoria

Typ nagrody

Liczba nagrodzonych

ZA

laureat

4

bardzo dobry

28

wyróżniony

278

1M

laureat

0

bardzo dobry

32

wyróżniony

336

2M

laureat

2

bardzo dobry

23

wyróżniony

239

1B

laureat

0

bardzo dobry

20

wyróżniony

185

2B

laureat

2

bardzo dobry

21

wyróżniony

200

1K

laureat

1

bardzo dobry

10

wyróżniony

107

2K

laureat

1

bardzo dobry

9

wyróżniony

104

1J

laureat

0

bardzo dobry

10

wyróżniony

99

2J

laureat

0

bardzo dobry

4

wyróżniony

43

1S

laureat

0

bardzo dobry

3

wyróżniony

36

2S

laureat

0

bardzo dobry

3

wyróżniony

26