Γλώσσα & Νηπιαγωγείο
boy reading book animated gifΗ εικόνα του γραπτού κειμένου σε κείμενα που διαβάζουν παιδιά
Α. Α. Γιαννικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 


Γωνιές και αναγνωστικές δραστηριότητες 
Α. Α. Γιαννικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Το χιούμορ της εικόνας στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο
Α. Α. Γιαννικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 


Το αναγνωστικό προφίλ των νηπίων
Α. Α. Γιαννικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθημερινότητα Νηπγείου & Αναγνωστικές δραστηριότητες
Α. Α. Γιαννικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Εικονογραφημένα παιδικά βιβλία και η συμβολή τους στην κατάκτηση του γραμματισμού
Α. Α. Γιαννικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Χριστουγεννιάτικες αναγνωστικές δραστηριότητες
Α. Α. Γιαννικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Γραπτή γλώσσα στο νηπ/γείο - Μέρος 1ο
Α. Α. Γιαννικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Γραπτή γλώσσα στο νηπ/γείο - Μέρος 2o
Α. Α. Γιαννικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Από το μμμμ όπως αγελάδα στο μμμ όπως μαμά
Α. Α. Γιαννικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Π όπως Pokemon
Α. Α. Γιαννικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Φωνολογική Ευαισθητοποίηση
Α. Α. Γιαννικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Η ανάδυση του γραμματισμού στο σχολείο & στο σπίτι
Α. Α. Γιαννικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Συμβολικό Παιχνίδι & Γλώσσα 
Α. Α. Γιαννικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 


Αναγνωστικές δραστηριότητες 
Α. Α. Γιαννικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου