Χρήσιμο Υλικό
Ίσως η πιο χρήσιμη σελίδα για Νηπιαγωγούς!!!  

Εδώ θα βρείτε χρήσιμο υλικό που μπορείτε να αξιοποιήσετε στο Νηπιαγωγείο σας  και που παρέχεται στις υποσελίδες ταξινομημένο σε κατηγορίες.

Μπορείτε να το επεξεργαστείτε αρκεί να πατήσετε πάνω στη λέξη "Προβολή" όπου θα σας κατευθύνει σε μία διαφορετική σελίδα από την οποία θα μπορέσετε να κάνετε προεπισκόπηση ή λήψη του αρχείου.   

Σε πολλές περιπτώσεις η προεπισκόπηση δεν είναι δυνατή γιατί τα αρχεία λόγω όγκου έχουν ζιπαριστεί.  Σε κάθε περίπτωση όμως μπορείτε να  κάνετε download