สารบัญ

บทที่1 องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

- ความหมายของคอมพิวเตอร์

- องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

- คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

- ชนิดของคอมพิวเตอร์

- โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

บทที่2 หลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

- หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

- อุปกรณ์ต่อพวงกับคอมพิวเตอร์

- การใช้งานของคอมพิวเตอร์

- ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

บทที่3 สื่อบันทึกข้อมูล (Storage Media)

- ความหมายของสื่อบันทึกข้อมูล

-ชนิดของสื่อบันทึกข้อมูล

-สื่อบันทึกข้อมูลแบบซีดี

บทที่4 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ

-ความหมายของซอฟเเวร์

-ภาษาคอมพิวเตอร์

-ประเภทของซอฟแวร์

-ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

-ประเภทของระบบปฏิบัติการ

-ชนิดของระบบปฏิบัติการ

-ตัวอย่างของโปรมแกรมอรรถประโยชน์

-ตัวอย่างของโปรมแกรมประยุกต์

บทที่5 การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

-การใช้โปรมระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด

-การใช้โปรมระบบปฏิบัติการแบบกราฟิกโหมด

บทที่6 การจัการไฟล์ในวินโดวส์XP

-การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ด้วย My Computer

-การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ด้วย Windows Explorer

-การปรับแต่งการทำงานต่างๆ ภายในวินโดวส์

-การใช้โปรมแกรมใช้งานของวินโดวส์

บทที่7 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

-ความสำคัญของโปรแกรมยูทิลิตี้

-ประโยชน์ของโปรแกรมยูทิลิตี้

-การใช้โปรมแกรมยูทิลิตี้

Comments