ผม ครรชิต ไพศาล ครับ

 
โปรแกรมดูข้อมูล งบดุลย้อนหลัง 19 ปี อัตราส่วนทางการเงิน หุ้นในตลาดหลักทรัพย์  EPS16YEAR
ท่านสามารถดูตัวอย่างการใช้งานได้ใน Youtube
ท่านสามารถ Download ตัวอย่างการใช้งานทั้งหมดแบบ HD ได้ใน Google Drive
ต้องการ เอาไปศึกษา แจ้งที่ Email:    kanchit_pai@hotmail.com

YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video

แบบวีธีประมาณค่า EPS ปีปัจจุบันหุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลยังไม่ขึ้นXD