แบบสอบถามออนไลน์ : Design Focus Group Online Survey

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ คัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์ เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี (The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand)

ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี
โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร
19/8/2554

ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ข้าวโพดหวานกาญจนบุรี  แบบทางเลือกที่ 1
แบบที่ 1
ชื่อแบบ Kanchanaburi King of Sweet Corn
ความหมาย สุดยอดข้าวโพดหวาน ตำนานแห่งกาญจนบุรี

แบบที่ 2 


ชื่อแบบ Center of Sweet Corn
ความหมาย เครือข่ายร่วมพัฒนาการผลิตและแปรรูป
ข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี 
แบบที่ 3
ชื่อแบบ Sector of Sweet Corn
ความหมาย ศูนย์การผลิตและแปรรูปข้าวโพดหวาน
ของชาวกาญจนบุุรี

แบบที่ 4
ชื่อแบบ Top & Green Sweet Corn Production
ความหมาย กลุ่มการผลิตและแปรรูปข้าวโพดหวาน 
มาตรฐานชั้นนำ ค้ำจุนสิ่งแวดล้อม

คลิกอ่านแบบสอบถามและข้อมูลฉบับสมบูรณ์ที่นี่ครับ