ผลประเมินความพึงพอใจ (2)

โพสต์28 พ.ย. 2554 19:09โดยfeyralin de lapins   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2554 19:24 ]
สรุปความพึงพอใจในการใช้บริการแพทย์แผนไทยของผู้รับบริการ
รายละเอียดคะแนนของแต่ละรพ.สต.ในความรับผิดชอบของสสอ.เมือง
Ċ
feyralin de lapins,
28 พ.ย. 2554 19:09
Comments