ช่วงนี้สอบกลาคภาคให้นักศึกษาอ่านทบทวนเนื้อหาที่เรียนด้วยนะครับ
จะได้ทำข้อสอบได้  ขอจงโชคดีสอบให้ได้นะครับ