Fondens ledelse

Adresseliste 2016            

FORRETNINGSUDVALGET:

Formand:
Produktionschef Martin Frøland
Ellegårdsvej 87 1.tv, 2820 Gentofte. Tlf. 4050 3023 (mobil) E-mail: martin@froland.dk

Næstformand:
Skræddermester Poul Brandt
Engbovej 104, 2610 Rødovre. Telf. 3641 3324. Mobil: 2243 4397. Giro 1000 780. E-mail: poulragna@gmail.com

Kasserer:
Jørgen A. Leth
Colbjørnsensvej 14, 2850 Nærum. Telf. 4580 5810. Mobil: 4045 2774. E-mail: jorgen@leth.com

Sekretær:
Tømrermester Erik Hauberg
Holballe 1, Tandslet, 6470 Sydals. Tlf. 7440 7632. Mobil: 3058 9797. E-mail: erik.holballe@gmail.com


DEN ØVRIGE BESTYRELSE:
Lærer Lilian Berg
Vestergade 71, 5300 Kerteminde. Telf. 6532 1790. Mobil: 2449 5524 E-mail: lilian_berg@hotmail.com

Jørgen Viggo Nielsen
Rådhusvej 57, 2920 Charlottenlund. Telf. 3963 0980. Mobil: 2090 9318

Overvagtmester Warmi Hansen
Hviddingvej 45, 2610 Rødovre. Telf. 8842 9055. Mobil: 2834 E-mail: ingewarmi@pbhome.dk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.maj-udvalget: Poul Brandt, Martin Frøland, Warmi Hansen, Jørgen A. Leth, Jørgen Viggo Nielsen, Erik Hauberg/maj 2016

MFR

Comments