Kammeraternes Hjælpefond

arrangør af den årlige 4. maj højtidelighed i Mindelunden i Ryvangen

Kammeraternes Hjælpefond er oprindelig stiftet i henhold til beslutning den 5. december 1945 af en kreds af forhenværende fanger fra besættelsestiden. Ved fundats af 29. august 1946 blev fonden etableret, delvis som forening af aktive i frihedskampen under besættelsestiden, delvis som hjælpefond, fortrinsvis til fordel for deporterede og deres efterladte, sekundært for alle, der som følge af deres deltagelse i frihedskampen blev arresteret og interneret, samt for disses efterladte ægtefæller og børn.

De senere år har fondens virksomheden i stadig stigende grad været koncentreret om at sikre højtideligholdelsen af 4. maj i Mindelunden i Ryvangen.

I 2011 har fonden fået godkendt en ny fundats, der sikre, at fondens formål og sammensætning afspejler nutiden, og dermed giver fonden mulighed for, at fortsætte sit virke, specielt de højtideligholdelsen af 4. maj i Mindelunden i Ryvangen.