Information

Mazerska Kvartettsällskapet arrangerar kammarmusikkurs i Sigtuna 25 - 27 januari, 2019.
Tid för anmälan 1 oktober - 25 november, 2018

Deltagare

C:a 60 st fördelade på 15 ensembler.
Vid få anmälningar kan det bli aktuellt att dra ner till 12 ensembler.

Innehåll Instudering av ett kammarmusikverk under två dygn.
Lärare
Lennart Fredriksson, Stefan Harg, Ottar Hauge, Katarina Ström-Harg och Hege Waldeland
Plats Kristina Hotell och Konferens
Ensembleavgift 1000 kr för vuxenensembler
0 kr för ungdomsensembler (alla är heltidsstuderande under 25 år)
Personlig avgift
1800 kr för Mazerledamöter
1000 kr för heltidsstuderande under 25 år
2100 kr för övriga
1900 kr för medföljande
(logi i dubbelrum, kost från sent kvällsmål fredag till kaffe efter avslutningen)
Tillägg 300 kr för enkelrum
170 kr för middag före kursstart på fredag kl 17.00
Kursstart
Fredag kl 18.00
Avslutning
Speleftermiddag (frivilligt deltagande) i Hotell Kristinas teater söndag kl 14.00 - 16.00

Anmälan sker per ensemble. Den är bindande och kan endast avse hela tiden. Vi kan ta emot max tre piano-ensembler. Ensembler med bara två spelande är välkomna i mån av plats och grupper med minst 50% Mazer-ledamöter äger företräde vid eventuell fullteckning. Har du svårt att få ihop en ensemble på egen hand? Anmäl ditt intresse till kursledningen, sigtuna@mazer.se , så försöker vi hjälpa till. Ange gärna din spelnivå om du inte deltagit tidigare, t ex enligt ACMPs självgradering, och eventuella önskemål (verk, svårighet etc).

Kostnaden för kursen består dels av en avgift per ensemble, dels en avgift per deltagare. Till detta kommer tillägg om man önskar enkelrum och/eller middag på fredag kl 17.00.

Anmälan görs senast 25 november här på hemsidan. Samtidigt skall ensemble-avgiften betalas till Mazers plusgiro 574 85-5. Datum för mottagen avgift räknas som anmälningsdatum.

Senast 1 december meddelas vilka ensembler som kunnat beredas plats. För ensembler som inte fått plats kommer ensemble-avgiften att återbetalas. Inbetalningskort för den personliga avgiften kommer att sändas till varje deltagare i mitten av december

Obs: För att få ut så mycket som möjligt av kursen rekommenderar vi att ni skaffar fram partitur på ert stycke. Det underlättar mycket för instruktören - och för er själva.

Vid eventuella frågor, skicka e-post till sigtuna@mazer.se eller ring

Jan-Erik Åbonde, 08-761 87 15 eller 070-267 24 82, abonde@telia.com eller
Sonja Dalebäck Arnelöf, 018-12 93 51 eller 070-663 73 79, sonjadaleback@telia.com .

Hjärtligt välkomna!PS. Bilagorna här nedan innehåller samma information som ovan. .
Klicka på Visa för att titta på filen (kräver Adobe Acrobat Reader). Klicka på Hämta för att ladda ner filen till din dator.
Underordnade sidor (2): English version Kursdetaljer
Ċ
Tomas Lidén,
22 sep. 2018 00:56