Tuiranhovista länteen


Alakyläntieltä länteen joki virtailee melko rauhallisesti ja luonnontilaisen oloisena.

Sieltä täältä tulee pieniä ojia ja vähävetisiä norojakin. Navettasuon ojitusten kautta tulee vesiä Uikulanjärveltä. Vesien virtaussuunnat saattavat vaidella vedenpinnan korkeuden mukaan. Väliin esimerkiksi Nurmesojakin laskee vesiä myös Navettasuon suuntaan.

Jokivarressa on silta, jota ei ole merkitty karttoihin. Pohjoispuolelta ei pääse Alakylän tielle kovin helposti, jos Vittaojassa on runsaasti vettä. Eteläpuolella sillan lähelle pääsee maastokelpoisella autolla.

Karttapaikan linkki sillan paikkaan ei ole tarkka.

Comments