Nurmesoja

Nurmesoja lähtee Hämeenjärven eteläpuolella olevilta soilta. Nykyään se tuo vesiä myös harjualueelle entisiin sorakuoppiin perustetuista lammista. Harjualueella on puron latvoilla myös Nurmeslehto. Nurmeslehto on nimensä mukaisesti rehevä, kuivahko lehto, jonka kasvilisuus poikkeaa muusta ympäristöstä. Siellä kasvaa mm. pieni valkokukkainen kasvi, lehtoarho, koko maan pojoisimmalla kasvupaikallaan.

Nurmesoja on valtaosaltaan joskus kaivettu ja "rännitetty", mutta joissakin paikoin se on yhä luonnontilainen. Nämä paikat ovat aivan ilmeisiä ns. metsälain tarkoittamia erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Alla olevat kuvat ovat tällaisesta luhtaisesta paikasta. Maaperä on hiekkaa, humus on ohut, ja oja vaihtelee jossain määrin uomaansa. Märässä hiekassa puut eivät pysy kovin hyvin pystyssä. Paikalla on siis melko runsaasti kaatopuita ja lahopuita. Lahopuut nostavat paikan arvoa entisestään. Ojan varessa kasvaa puumaista tervaleppää, mikä on Oulun seudulla kovin harvinaista sekin.

Alla on kuva luonnontilaisesta, keväällä tulvivasta Nurmesojasta.Comments