Par mums

Ko tad īsti nozīmē grāmatvedis uzņēmumā? Profesionālās prasības grāmatveža profesijai šobrīd ir ļoti augstas, labi jāpārzina grāmatvedības, nodokļu, darba likumdošanas, lietvedības un daudzi citi jautājumi. Lai to visu varētu apgūt un pielietot, jānodrošina datorizēta darba vieta, pieeja likumdošanas dokumentiem un izmaņām tajos, kā arī regulāra kvalifikācijas paaugstināšana kursos un semināros. Tas nozīmē, ka labs grāmatvedis uzņēmumam izmaksā dārgi, bet visi vadītāji grib tikai labus grāmatvežus, nepadomājot par to, vai rada viņiem šādus apstākļus.

Augsti kvalificēts speciālists jums maksās no 700 eiro mēnesī. Šai summai pieskaitiet arī sociālo nodokli, bez tam darbinieks dodas atvaļinājumā un jebkurā brīdī var saslimt un paņemt slimības lapu. Vienas darba vietas aprīkojums maksā ne mazāk par 500 eiro, nepieciešams iegādāties specializētās datorprogrammas, kas vienkāršākajā variantā maksā, sākot no 100 eiro. Klāt pie šīm izmaksām jums parādīsies arī šādas ikmēneša izmaksas: tālrunis, drukājamās un kopējamās tehnikas uzturēšana, grāmatvedības programmu atjaunošana, konsultācijas, jūsu personāla kvalifikācijas celšana. Gada izmaksas nelielam uzņēmumam sastāda vairākus tūkstošus eiro gadā.

Mūsu uzņēmumā darbojas profesionāla darbinieku komanda, pieredzes bagāti speciālisti, visi praktizējoši grāmatveži. Darbinieki ir gatavi dalīties savās zināšanās un pieredzē ar potenciālajiem klientiem. Mūsu tuvākie mērķi ir iegūt klientus ne tikai starp komercuzņēmumiem un biedrībām, bet arī starp valsts un pašvaldību iestādēm. Ieviest kvalitātes vadības un klientu attiecību sistēmu. Kāpināt apgrozījumu un peļņu, veikt profesionālās darbības apdrošināšanu.

Mūsu misija ir palīdzēt cilvēkiem sakārtot uzņēmuma grāmatvedību pēc visaugstākajiem grāmatvedības standartiem, it īpaši šajos laikos, kad likumi mainās ļoti bieži un tos zināt un prast savas zināšanas pielietot bez iepriekšējas pieredzes ir ļoti grūti. Tādēļ, uzticot šo darbu paveikt mūsu profesionāļiem, Jūs piedalāties mūsu misijas īstenošanā: kvalitatīvi, efektīvi sniegt grāmatvedības pakalpojumus visā Latvijas teritorijā, nodrošinot klientu apmierinātību un augstu darbinieku motivāciju.

Kalendas vīziju var salīdzināt ar kalendāru, kur katra mēneša diena ieņem iepriekš noteiktu vietu un precīzi ļauj saprast pasaules kārtību, kur viss notiek vienmēr un laicīgi, diena nomaina dienu, mēnesis mēnesi, viss sākas un beidzas, lai atkal turpinātos. Tādēļ katra kalendāra diena tiek saplānota un kalpo kā stūrakmens stratēģijas un ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Kalendas (latīņu Kalendae), atbilst katra mēneša pirmajām dienām romiešu kalendārā, tātad kā atskaites punkts kaut kā sākumam, un mēs esam labs sākums.