XVIII. század – ellenreformáció és királynői iratok1712. Káldy Kristóf, Radostics Cata (János lánya) - a család egyik ága fiúágon ez évben kihalt. Káldy Kristóf és Káldy Péter 1712-ben nagykorúak, ellentmondtak, hogy Alsó-Pásztoriban lévő jussukat Madarász Imre kapja donatióba.


1725. Káldy István Zsédenyben meghívott szomszéd.


1733. Felsőkáldi Káldy István, Gály aliter Szűcs Catar (György és Gémessy Mária lánya)


1741. október 9. Káldy Pál, Káldy Sámuel Lajos, Nemescsóban keresztelték.


1747. Káldy Mihály. Unger Judit 1747. november.


Év nélkül: Káldy János 1. Káldy György, Nádasdy Ágota (László leánya). Káldy Anna, Megyery Tamás. 3. Gusary Zsuzsanna. 


Ellenreformáció Káldon


Az ellenreformáció idején gulácsi Farkas János újdonsült földesúr feleségül vette Káldy Krisztinát, az evangélikus Káldy földesúr leányát és ünnepélyesen bevonultak a templomba. Visszafoglaló verekedés nem volt. Az alsókáldi Káldy családnak donációs birtoka volt, továbbra is megmaradtak számukra a kegyurasággal járó jogok és terhek. 1725-ben Káld lakosságának mintegy 90 százaléka újból római katolikus lett. Élükön a Káldy urasággal evangélikusok maradtak az Imre, Péter, Tömböly, Tima és az (Andor) Horváth nevű családok, akiket a kissomlyói ág. ev. gyülekezet fogadott a kebelére. Abban az időben, egy Máthéfy nevű pap végzett ezen a vidéken eredményes térítői munkát.


Mária Terézia igazol és engedélyez

A Magyar Országos Levéltár őrizetében lévő Királyi Könyvek (Libri Regii) a királyi kancellárián vezetett másolati könyvek voltak, melyekbe a király nevében kiadott jelentősebb okiratokat bemásolták, feljegyezték. Ezek alapján:

Mária Terézia 1763. október 12-én kiadott nemességigazolásai között szerepel a Káldy család. (Levéltári jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 46. kötet - 452 - 459. oldal; A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1763. október - N°. 71.)

Mária Terézia adott ki házassági engedélyt Bécsben 1768. február 17-én Berczelly Mihálynak és Káldy Borbálának. (Levéltári jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 48. kötet - 18 - 19. oldal; A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1768. március - N°. 29.; megjegyzés: protestánsok)


Források:

- Balogh István: Káld község története 1000 – 2000
- Magyar Országos Levéltár online adatbázisaComments