A felsőkáldi Káldy család története

Legutóbbi frissítések: 2013. 03. 15. feltettem a Borovszky-könyvben talált infókat: Vas megyei nóta, zongorára Káldy Gyula írta; töredékek a XIII.XIV. századokból; birtokviszonyok összeírása a XVI. és XVII. századokból
Káldyak a világ minden táján élnek napjainkban... és már a kezdetektől fogva két Káldy család létezik, az alsókáldiak és a felsőkáldiak. 

Az elmúlt több mint hét évszázad alatt számtalan feljegyzés keletkezett a Káldyakról, de sajnos sok forrásból nem derül ki, melyik családról van szó. Így könnyen lehet, hogy ezekre az oldalakra is becsúszott néhány alsókáldi, bár az is igaz, hogy ennyi idő alatt épp elégszer keveredhettek is egymással... 

Sebret leszármazottai: Jarmanus, Gurk, Tyba, Saul és Omodé káldi várjobbágyok Újvár megvívásában tanúsítottak bátor magatartást, ezért IV. László király 1273. június 26-án nemesítette őket. Ők vették fel később a felsőkáldi Káldy nevet. 

Más források Marcelt említik, mint a felsőkáldi Káldyak ősét, aki 1266-ban volt birtokos Káld község felső részén.

Káldy Paris, Bana ispánnak fia 1259-ben kapta a nemességet V. Istvántól, ez a család vette fel később az alsókáldi Káldy nevet. 


Feljegyzések
az elmúlt nyolc évszázadból

a kezdetek: Sebreth és a többiek 

szüzeket égetni nem szép dolog

eskük és pereskedések

hőstettek és kutyabőr

alispánok és országgyűlési követek

ellenreformáció és királynői iratok

a családfő: Bálint

szépapák és kortársaink