Kristi Arendi
  • Tel 521 9097, kristi@kaisukool.ee ja kristi.arendi@gmail.com.
  • Tallinnas ja selle ümbrus, Harjumaa, aeg-ajalt ka Tartus, Võrus ja mujal Eestis.
Olen täiskasvanute nõustaja ja koolitaja, kahe lapse ema. Minu erihuvi on lapse terviklik areng ja tervis, suhted ja suhtlemine. Oman pikka imetamise ja lapsekandmise ning pika kandelina kasutamise kogemust mõlema lapsega. Lapsed on olnud mulle teejuhiks alates 2004 ja mina omakorda lapsevanematele partneriks alates 2006.

Peamised lapsevanemate nõustamisteemad on imetamine ja lapsekandmine, uni ja magamine, suhtlemine ja õppimine, tervis. 
Koolitussarjad hõlmavad vanemaharidust laiemalt alates lapsevanemaks olemisest ja eetikast kuni lapse arenemisest inimeseks emotsionaalselt, füüsiliselt, sotsiaalselt ja vaimselt. Koolitused on üles ehitatud täiskasvanuõppe põhimõttetest lähtuvalt. Koolituste kohta leiab teavet: Kaisukool ja Emade Sõsarkond.

Noppeid haridusteest:
  • lapsekandmisalased oskused ja vastav tunnistus 2006-2013 Dresdeni Trageschule,
  • tervise- ja teraapiaõpingud 2008-2014 rahvusvaheline Meta-Health ühing,
  • imetamisnõustaja õpingud UNICEFi programmi alusel 2010-2011 SIET,
  • täiskasvanute koolitaja kutse 2016 Kutsekoda,
  • andragoogikamagister 2018 Tallinna Ülikool,
  • suhtlemistreenerite väljaõpe 2018-2019 DevelopeDesign,
  • pereteraapia õpe Eesti Pereteraapia Koolis alates 2019.
Elu on pidev õppimine ja areng. Väärtustan igapäevaseid vaikusehetki, millest kerkivad ahhaa-elamused, taipamised. Kasutan teadlikult mõtte- ja sõnaväge,                         tänulikkust ja andestamist, avatud ja hoolivat suhtlemist. Olen teel, vajadusel teejuht! 

Head õppimist ja kooskasvamist ning kohtumiseni!