דף הבית

ההתקדמות המדעית והפיתוחים הטכנולוגיים בעולם הביאו לקידמה באורח החיים של האדם, אך בה בעת פגעו פגיעה קשה בסביבתו הטבעית.
קיומה והמשכיותה של החברה האנושית תלויים ביכולתו של האדם לקיים מערכת יחסי גומלין מאוזנים עם סביבתו ולתרום לשמירתה ושיקומה.

יש אפוא חשיבות רבה בהערכה נכונה של השפעת האדם על הסביבה למענו בהווה ולמען הדורות הבאים. זוהי חובה קיומית ומוסרית.
זוהי הקיימות.

אתר זה הוקם במסגרת פרויקט בשיעורי ביולוגיה של תלמידות ממקיף ג' באשדוד, בו נעלה את העבודות שמתבצעות בכיתה, וכך גם את המודעות לקיימות ולשמירה על הסביבה.