Викладачі кафедри

  Прізвище, ініціали
 

 Гребельник Олександр Петрович

доктор економічних наук, професор

завідуючий кафедри митної справи

Дисципліни: Митна справа, Основи митної справи, Основи зовнішньоекономічної діяльності

E-mail:

Наукові інтереси

Система регулювання міжнародних економічних відносин, митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 
 Ємець Андрій Вікторович

старший викладач

Дисципліни: Організація митного контролю та оформлення, Митно-посередницькі послуги, Митна безпека

E-mail: emec@ukr.net

Наукові інтереси

Митна справа, митне оподаткування
 
 Лепеха Марина Олександрівна

старший викладач

Дисципліни: Основи зовнішньоекономічної діяльності, Організація документообігу у зовнішньоекономічній діяльності, Зовнішньоекономічна діяльність та її оподаткування, ЗЕД підприємства, Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

E-mail: yashenko.marina@rambler.ru

Наукові інтереси

Бюджетно-податковий інструментарій реалізації екологічної політики
 
 Микитенко Тетяна Владиславівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри

Дисципліни: Товарознавство та експертиза в митній справі, Організація і методика митного контролю, Аналіз фінансових ризиків в митній справі

E-mail: tamik7@ukr.net

Наукові інтереси

Судово-бухгалтерська експертиза, державний фінансовий контроль та незалежний аудит, податковий і митний контроль, митний пост-аудит
 
 Пашко Павло Володимирович

ректор Університету державної фіскальної служби України, доктор економічних наук, професор

професор кафедри

Дисципліни: Митна безпека, Управління ризиками в митній справі

E-mail: papavl@ukr.net

Наукові інтереси

Митна справа, митна безпека
 
 Поденежко Олександр Васильович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

доцент кафедри

Дисципліни: Митні інформаційні технології

E-mail: intile@ukr.net

Наукові інтереси

Комп‘ютерний моніторинг, моделювання, прогнозування процесів адміністрування доходів і зборів та підготовка фахівців в умовах інформаційного суспільства, інформаційно-аналітичні системи і технології в митній справі
 
 Соколовська Олена Василівна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

доцент кафедри

Дисципліни: Введення в спеціальність, Введення в спеціальність (модуль «Митна справа»)

E-mail: elena.lukyanenko@gmail.com

Наукові інтереси

суспільні фінанси, міжнародна економіка, інституційна економіка, математичні методи в економіці
 
 Сторожук Олександр Володимирович

кандидат економічних наук, доцент, докторант,

доцент кафедри

Дисципліни: Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, Митне оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, Організація документообігу у зовнішньоекономічній діяльності, Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Сертифікація товарів та технічні засоби митного контролю (Стандартизація, сертифікація товарів і послуг)

E-mail: Docent5@ukr.net

Наукові інтереси

Перспективи розвитку податкової системи з врахуванням зарубіжного досвіду
 

 Сушкова Олена Євгеніївна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри

Дисципліни: Митна логістика, Міжнародні митні транспортні конвенції та угоди, Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, Зовнішньоекономічна діяльність та її оподаткування, Митна вартість та методи її визначення, Оподаткування суб’єктів господарювання

E-mail: elenasushkova@ukr.net

Наукові інтереси

Податкове регулювання, податкова безпека регіону, митне оподаткування, методи протидії схемам мінімізації сплати податків і митних платежів 
 


 Хлєбнікова Інна Ібрагимівна

старший викладач

Дисципліни: Митна логістика, Міжнародні митні транспортні конвенції та угоди, Управлінські процеси в реалізації митної політики, Основи митної справи, Митна справа

E-mail: Khlebnikova.inna@ukr.net

Наукові інтереси 

Адміністрування акцизного податку: фіскальні та регулюючі ефекти 

 

 Гончарук Олена Валеріївна

фахівець першої категорії

E-mail: goncharukalena@yandex.ru

Наукові інтереси

Адміністрування податків в Україні.

 Comments