EN

Кафедра Математики при Інституті математики НАН України є складовою Київського академічного університету, що створюється як пілотний проект вищого навчального закладу дослідницього типу. 

Наш експеримент є результатом зусиль колективу ентузіастів-наковців, що розуміють важливість збереження наукового потенціалу України та гідного його представлення в європейському та світовому науковому просторі. А це неможливо без передачі наших знань, розуміння та вмінь наступним поколінням талановитої молоді. Метою КАУ є адаптувати до українських умов систему дослідно-орієнтованої підготовки фахівців найвищої кваліфікації для наукових установ, наукоємних виробництв та високоякісних освітньо-наукових центрів. 

Наші двері відкриті не тільки для тих, хто бачить себе в майбутньому висококласним вченим, але і тим, хто хоче відчути радість від пізнання невідомого, навчитися думати системно, розвивати в собі основи понятійного мислення і здатність аналізувати найскладніші явища.

Так вийшло, що в цьому році процес запустився саме в Інституті математики НАН України, але ми співпрацюємо з багатьма іншими інститутами НАНУ фізико-біологічного та фізико-технічного профілю і намагатимемося запросити із науковими оглядовими лекціями спеціалістів не тільки з математики, але також з інших дисциплін. 

Наші студенти мають дуже широке коло наукових інтересів, і ми намагатимемося для кожного з них знайти "свого" викладача та куратора. 

На кафедрі Математики в КАУ лекції не будуть проходити в стандартному розумінні подання матеріалу. Скоріше мова йтиме про наукові семінари, на яких слухачі також мають бути активними учасниками. Це означає, що студенти та слухачі КАУ після опрацювання відповідного матеріалу матимуть можливість не тільки задати питання, що стосуються незрозумілих моментів по темі, але і зможуть самостійно або під керівництвом обраного ними куратора підготувати власний курс, або доповідь за особистими науковими вподобаннями. 

З іншого боку також передбачається, що завершення певного курсу лекцій та успішне складання іспиту з обраної студентом дисципліни буде підтверджуватися відповідним сертифікатом.