Кафедра публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами була створена наказом по університету від 26.08.2009 році у складі Інституту післядипломної освіти й дистанційного навчання державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». З вересня 2009 року кафедру очолює заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор Хриков Євген Миколайович. На кафедрі працюють фахівці з публічного управління, політології, економіки, історії, психології, педагогіки з них 4 доктори наук і 8 кандидатів наук.
    Кафедра здійснює підготовку магістрів за наступними спеціальностями:
    - публічне управління та адміністрування (спеціалізації «Кадровий менеджмент», «Соціальна сфера», «Територіальне управління та місцеве самоврядування»);
    - менеджмент (спеціалізація «Управління навчальним закладом»);
    - менеджмент (спеціалізація «Управління соціальним закладом»);
    - менеджмент (спеціалізація «Адміністративний менеджмент»). 
        Окрім навчально-методичної роботи кафедра активно займається науковими дослідженнями, основними напрямками яких є «Управління якістю освітньої діяльності у вищому навчальному закладі», «Стан та напрямки розвитку кадрового потенціалу державної служби в Україні», «Вітчизняний та зарубіжний досвід формування та розвитку концептуальних основ та державно-правових інститутів управління у XVII-XXI століттях», «Розвиток організаційно-правових засад діяльності територіальних органів публічної влади».
        Кафедра публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами забезпечує діяльність аспірантури й докторантури з спеціальностей:
  • 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки»; 
  • 13.00.04 - «Теорія та методика професійної освіти»; 
  • 13.00.06 - «Теорія та методика управління освітою»; 
  •  25.00.01 – «Теорія та історія державного управління»
        На кафедрі здійснюють наукові дослідження 23 докторанти та аспіранти.

        Кафедра підтримує тісні взаємостосунки з провідними університетами України та близького зарубіжжя, серед яких Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, Академія педагогічних наук України, Донецький національний університет, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Армавірський державний педагогічний університет, Волгоградський державний педагогічний університет.

 
* * *

Сторінка кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами на  www.facebook.comMap