Кафедра публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами була створена наказом по університету від 26.08.2009 році у складі Інституту післядипломної освіти й дистанційного навчання державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». З вересня 2009 року кафедру очолює заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор Хриков Євген Миколайович. На кафедрі працюють фахівці з публічного управління, політології, економіки, історії, психології, 
педагогіки з них 6 доктори наук і 10 кандидатів наук.
    Кафедра здійснює підготовку магістрів за наступними спеціальностями:
    - публічне управління та адміністрування (спеціалізації «Кадровий менеджмент», «Соціальна сфера», «Територіальне управління та місцеве самоврядування»);
    - менеджмент (спеціалізація «Управління навчальним закладом»);
    - менеджмент (спеціалізація «Управління соціальним закладом»);
    - менеджмент (спеціалізація «Адміністративний менеджмент»). 
        Окрім навчально-методичної роботи кафедра активно займається науковими дослідженнями, основними напрямками яких є  «Стан та напрямки розвитку кадрового потенціалу державної служби в Україні», «Теоретико-методологічні засади моделювання стратегічного розвитку університету»,  «Моделювання процесу розвитку внутрішньої автономії вищого навчального закладу»,  «Управління освітніми ризиками у загальноосвітньому навчальному закладі», «Методичні засади менеджменту ризиків факультету вищого навчального закладу»,  «Управління розвитком професійної компетентності фахівців соціальних закладів у системі безперервної освіти», « Розвиток методології дослідження проблем управління освітою в історії вітчизняної педагогічної науки (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) »«Трансформація системи органів публічної влади на теренах України у другій половині ХVI століття – на початку ХХ століття», « Розвиток теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (останньої чверті ХХ - початку ХХІ століття)», «Розвиток організаційно-правових засад діяльності територіальних органів публічної влади»та ін.

        Кафедра публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами забезпечує діяльність аспірантури й докторантури з спеціальностей:
  •         281 «Публічне управління та адміністрування»
  •          011 «Науки про освіту»

        На кафедрі здійснюють наукові дослідження 11 докторантів та аспірантів. За 9 років існування кафедри викладачі, аспіранти та докторанти кафедри
захистили 9 докторських дисертацій та 24 дисертаціїї кандидатів наук.

        Кафедра підтримує тісні взаємостосунки з провідними університетами України та близького зарубіжжя, серед яких Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, Академія педагогічних наук України, Донецький національний університет, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Армавірський державний педагогічний університет, Волгоградський державний педагогічний університет.


 * * *

Сторінка кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами на  www.facebook.comMap