Інтелектуальні системи керування - основний базис майбутього розвитку цивілізації в колисці сучасних 
технологічних досягнень !!!
Актуальні новини!


Internet-конференція об’єднує провідних науковців світу

 

22 листопада 2017 року на базі кафедр Автоматизації та інтелектуальних систем керування, Інтегрованих автоматизованих систем управління, Інформаційних систем НУХТ спільно із кафедрою Автоматики та робототехніки Національного університету біоресурсів та природокористування України та польськими університетами: Warsaw university of life sciences, Przemyslowy instytut automatyki i pomiarow, було проведено ІV Міжнародну науково-технічну Internet-конференцію «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами».

З кожним роком географія конференції розширюється і кількість учасників зростає. Цього разу участь у конференції прийняли 177 учасників з 36 організацій з різних частин України, Польщі і Нідерландів.
 

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізацією «Інтелектуальні комп’ютерні системи керування». Крім того, кафедра забезпечує навчальний процес на факультетах інженерної механіки та пакувальної техніки й енергетики і енергоменеджменту, а також ряді технологічних факультетів при вивченні курсу з автоматизації виробничих процесів для студентів цих факультетів.

На кафедрі функціонують навчальна спеціалізована лабораторія з технологічних вимірювань, обладнана сучасними технічними приладами фірм Siemens, Овен, Мікрол, Тера та вітчизняними приладами, лабораторія промислової електроніки та автоматичного регулювання і управління на базі приладів фірми Open System, а також два навчальних комп’ютерних класи, обладнаних сучасними персональними комп’ютерами.

В результаті навчання випускник отримує ряд компетенцій, необхідних для розв’язання професійних, інструментальних, загальнонаукових і соціальних завдань, а також систему вмінь, які забезпечують виконання цих компетенцій.

Загально – професійна діяльність

1.      Розробляти технічні завдання на модернізацію та автоматизацію діючих виробничих і технологічних процесів і виробництв, технічних засобів і систем автоматизації, керування, контролю, діагностики та випробувань; нові види продукції, автоматизовані та автоматичні технології її виробництва, інтелектуальне керування процесами, життєвим циклом продукції та її якістю.

2.      Здатність проводити патентні дослідження з метою забезпечення патентної чистоти і патентоздатності нових проектних рішень і визначення показників технологічного рівня проектної продукції, автоматизованих і автоматичних технологічних процесів і виробництв, засобів їх технічного та апаратно-програмного забезпечення.

3.      Здатність складати опис принципів дії технічних засобів і систем автоматизації, інтелектуального керування, контролю і діагностики технологічних процесів і виробництв.

4.      Здатність проектувати архітектурно-програмні комплекси автоматизованих і автоматичних систем управління, контролю, діагностики та випробувань загальнопромислового і спеціального призначення для різних галузей національного господарства.

5.      Здатність розробляти ескізні, технічні і робочі проекти автоматизованих і автоматичних виробництв, технічних засобів автоматизації, управління, контролю, діагностики і випробувань, систем управління життєвим циклом продукції та її якості з використанням сучасних засобів автоматизації проектування вітчизняного і зарубіжного досвіду розробки конкурентоспроможної продукції

6.      Здатність проводити технічні розрахунки за проектами, техніко-економічний і функціонально-вартісний аналіз ефективності проектованих технічних засобів і систем автоматизації, управління, контролю, діагностики, систем управління життєвим циклом продукції та її якістю

7.      Здатність розробляти функціональну, логічну і технічну організацію автоматизованих і автоматичних виробництв, їх елементів, технічного, алгоритмічного і програмного забезпечення на базі сучасних методів, засобів та технологій проектування

8.      Здатність розробляти (на основі діючих стандартів) методичні та нормативні документи, технічну документацію, а також пропозиції та заходи щодо реалізації розроблених проектів

Спеціалізовано-професійна

1.      Здатність здійснювати модернізацію та автоматизацію діючих і проектування нових автоматизованих та автоматичних виробничих і технологічних процесів з використанням автоматизованих засобів і систем технологічної підготовки виробництва

2.        Здатність розробляти і практично реалізовувати засоби і системи автоматизації контролю діагностики і випробувань, автоматизованого управління процесами, життєвим циклом продукції та її якістю

3.        Здатність забезпечувати необхідну життєстійкість засобів і систем автоматизації, контролю, діагностики, випробувань і управління при зміні дії зовнішніх чинників, що знижують ефективність їх функціонування і планування заходів по постійному поліпшенню якості продукції

4.        Здатність виконувати аналіз стану і динаміки функціонування засобів і систем автоматизації, контролю, діагностики, випробувань і управління якістю продукції, метрологічного та нормативного забезпечення виробництва, стандартизації і сертифікації з застосуванням належних сучасних методів і засобів аналізу

5.        Здатність розробляти заходи щодо комплексного використання сировини, заміни дефіцитних матеріалів і пошук способів утилізації відходів виробництва

6.        Здатність досліджувати причини браку у виробництві і розробляти пропозиції щодо його запобігання та усунення

7.        Здатність забезпечити надійність і безпеку на всіх етапах життєвого циклу продукції

8.        Здатність вибирати системи екологічної безпеки виробництва

Інструментальна

1.      Здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою, до спілкування в аудиторії

2.      Знання іншої мови (мов)

3.      Здатність працювати з інформацією, у тому числі у глобальних комп'ютерних мережах

4.      Здатність застосовувати сучасне програмне забезпечення для синтезу та дослідження інтелектуальних систем керування технологічними комплексами

5.      Дослідницькі навички

Соціально-особистісна

1.      Формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури

2.      Адаптивність і комунікабельність, толерантність

3.      Екологічна грамотність

4.      Креативність, здатність до системного мислення

5.      Турбота про якість виконуваної роботи

В університеті працює спеціалізована вчена рада, в якій беруть участь професори кафедри. Аспіранти мають можливість захищати кандидатські дисертації за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». Кафедра має всі необхідні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.

Кафедра першою в харчовій промисловості почала впровадження мікропроцесорних систем управління. Починаючи з кінця 80-х років, на цукрових, спиртових, молочних заводах та м’ясокомбінатах країни виконуються роботи з проектування та впровадження автоматизованих систем контролю та керування. У рамках програми розвитку напрямку «Автоматизація бізнес-процесів харчових виробництв», кафедрою спільно із фірмою INDUSOFT створено систему управління виробництвом (MES-систему) спиртового заводу, яка базується на впровадженій кафедрою в минулі роки мікропроцесорній системі керування.

 

Цікаві події!

Профорієнтаційна робота
"Вірність традиціям"
15 листопада 2017р. доцент кафедри АІСК НУХТ Вячеслав Іващук провів профорієнтаційну роботу з випускниками школи №160 м.Києва, що є мешканцями масиву з найбільшою кількістю виробничих
підприємств техніко-технологічного спрямування, нащадками працівників Київського радіозаводу,
заводу ПАТ «Київхліб» №11, фармацевтичної фірми «Дарниця» та ін. профільних підприємств галузі.
То ж є впевненість, що розповідь доцента кафедри АІСК про спеціальності Національного
університету харчових технологій та свято "Дня відкритих дверей" не залишать байдужими серця
майбутніх абітурієнтів університету.

"Назад до школи"
Доцент кафедри Автоматизації та інтелектуальних систем керування
Іващук В.В. ознайомив випускників фізико-математичного класу школи
№291 м.Києва із напрямками та спеціальностями підготовки та відеоматеріалом
про роботу університету. Щоразу відвідини цієї школи викликають
схвилювання, адже зустріч з викладачами школи та рідні лави, за якими колись навчався, викликають
приємні спогади. Адже саме фізико-математичний клас, саме з цими викладачами став початком
вдалої наукової кар'єри. То ж майбутні абітурієнти зацікавились святом
"Дня відкритих дверей" та домовились зустрітися з викладачем на парах.


Налагоджуємо співпрацю
  
  В п'ятницю 27 жовтня 2017 року відбувся науковий семінар за участю представників Центрально-Українського Національного Технічного Університету. 
Було обговерена низка важливих питань з перспектив майбутнього розвитку та співпраці.


  День працівників харчової промисловості!

Кафедра прийняла активну участь в підготовці та проведенні Дня працівника харчової промисловості.