เกมภาษาไทย

                 การใช้เกม  คือ  การใช้กิจกรรมที่ท้าทายความคิดของผู้เรียนเพื่อแข่งขันและเอาชนะฝ่ายตรงข้าม  เกมอาจแบ่งประเภทเป็นเกมที่แข่งขัน                  กับตนเองและเกมที่แข่งขันกับผู้อื่น  ลักษณะของเกมจะมีการใช้สุ่มหรือความน่าจะเป็นและการวางเงื่อนไขด้านเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  เช่น  เกมบิงโก  เกมเป่ายิ้งฉุบ  เกมโยนลูกเต๋า  เกมถามตอบปัญหา  การใช้เกมในการสอนอาจเป้นเกมที่ครูคิดขึ้นเองทั้งหมด  หรืออาจเป็นเกมที่ครูพัฒนาโดยอิงกับเกม  ได้รับความนิยมอยู่  ณ ขณะนั้น  เช่น  เกมวัดดวง  เกมต่อศํพท์  เกมบอกคำหรือข้อความต่อกัน  เกมแฟนพันธุ์แท้เกมอัจฉริยะข้ามคืน

เกมอัจฉริยะข้ามคืน
    ครูเขียนแถบข้อความซึ่งลักษณะเป็นคำใบ้  เพื่อให้ผู้เรียนทายว่า  คำใบ้นั้นหมายถึงข้อมูลใด  ลักษณะของคำใบ้จะต้องให้ผู้เรียนคิดต่อไปหลายชั้น  ในลักษณะของการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์  เช่น ให้ผ้เรียนทายคำกริยาราชาศัพท์ต่อไปนี้
 
    ๑)  นายทหารให้คำแนะนำอายุไม่มีผัด        คือคำว่า    เสวย
    ๒) นักกอล์ฟมือฉมังเด็ก                                คิอคำว่า  โปรด
    ๓) ทรงอันจัตวา                                                คือคำว่า  สรง
    ๔) น้ำมันปาล์มสงฆ์ตา                                    คิอคำว่า  ทอดพระเนตร
    ๕)  เส้นขาดแมลง                                            คิอคำว่า  ประทับ
เกมภาษากาย
    ครูให้จับกลุ่มละ ๓  คน  จากนั้นนักเรียน  ๒  คน  รับบัตรคำจากกล่องคำนาม  และนักเรียน  ๑  คน รับบัตรคำจากกล่องคำกริยา  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเรียงลำดับคำที่ได้ให้เป็นประโยค  แล้วออกมาใบ้ประโยค  โดยทำท่าทางเพื่อให้คำเรียงตามลำดับกัน  (นาม - กริยา -นาม)   จากนั้นให้เวลาในการใบ้คำจนกว่าจะมีเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ตอบได้  กลุ่มทีใช้เวลาในการใบ้คำน้อยที่สุดหรือมีผู้ตอบได้เร็วที่สุดจะเป็นกลุ่มที่ชนะ
 
ĉ
Keaukoon Prusya,
17 ก.พ. 2556 04:15
Comments