หน้าหลัก

 "ความรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา...!!"  


    ผมทำเว็บนี้ขึ้นมาตอนเรียนอยู่มหาลัยชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผมได้ทำเว็บนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมจากที่ผมได้ทำการศึกษามา จึงอยากถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่กำลังสนใจทางด้านการเขียนโปรแกรม (programming) ได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องต่าง ๆ ผมจึงคิดว่าเว็บนี้จึงเป็นอีกหนึ่งในหนทางในการศึกษาค้นคว้านอกชั้นเรียน และอย่างน้อยการสร้างเว็บนี้ทำให้มีแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าเพิ่มขึ้น 
    ภายในเว็บนี้มีความรู้หลากหลายเรื่องราว ที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับบุคคลที่กำลังเริ่มต้นที่จะเขียนโปรแกรมที่ไม่รู้จะเริ่มเขียนอะไร  จะเริ่มเขียนยังไงดี  ในเว็บนี้อาจมีความรู้ในเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ กันไป หรือเริ่มต้นก้าวแรกในการเขียนโปรแกรม ผมเชื่อว่า ข้อมูลที่ได้จากในเว็บนี้จะเป็นประโยชน์มากกับบุคคลที่กำลังเริ่มต้นเขียนโปรแกรม หรือกำลังทำการศึกษาทางด้านการเขียนโปรแกรม (programming)
Comments