Nyt: Ejeren bør topkappe hegnet ved Tipvognsstien

Regnskab og referat Generalforsamling 2018:
Referater-2017-ff

FÆLLESOMRÅDET:
LEGEPLADS NEDTAGET

LØRDAG D.14.APRIL 2018 kl.08:30

Generelt om grundejerforeningen:

 Grundejerforeninger er vistnok et krav i området. Grundejerforeninger tager sig af vedligehold af fællesarealer og belysning. Har GrF også andre ansvarsområder? Jeg ved det ikke. Elforsyning og kloakering er normalt kommunens ansvar. Dræning ligeledes. Sikkerhed hører ind under forsvarlige vedligehold, tror jeg.

Sidste år i Marts blev jeg anmodet om at træde ind i bestyrelsen af den lokale grundejerforening, som er udvidet fra kun at omfatte en udstykning fra 1978 eller 1980 til at omfatte to, nemlig Saxenkol og Kælderbjerg.

Jeg blev anmodet, fordi bestyrelsen ville blive undertallig. Nu flytter kassereren og en anden melder fra, og så er vi højst 3 tilbage, hvad skal vi gøre. Hvis ikke der melder sig minimum to frivillige, kan vi stå med en bestyrelse på to mand – og det må man vel ikke?

For at få andre frivillige til at indtræde, vil jeg foreslå at vi på generalforsamlingen hæver kontingentet med 500 kroner, som ubeskåret går til rekreation af den overanstrengte, stressede bestyrelse. Hvis der er 100 medlemmer, skulle vi kunne rejse 50 tusinde kroner til en lille ferie.

Mere i alvor: Kan en kommune overtage administration af en grundejerforening? Google: viser kun oprettelse af GrF og overtagelse af fællesarealer. Derefter er det en bestemmelse om hvad der sker, hvis ikke der oprettes en GrF hvor der er pligt:

Det bemærkes, at foreningens manglende overtagelse af driftsansvar kan medføre, at forgæves afholdte udgifter kan opkræves hos én grundejer alene, da samtlige pligtige medlemmer hæfter solidarisk. På tilsvarende vis kan der påføres udgifter til en privat administrator. Alternativt kan et søgsmål føres som et anerkendelsessøgsmål.

Det sidste læser jeg sådan, at en grundejerforening i tilfælde af manglende bestyrelse med lidt forhandling kan overgå til privat administration mod betaling, – gad vide, om nogle kommuner tilbyder kommunal forvaltning? Mod betaling? Over skattebilletten? Så bliver det nok alligevel 500 kr. dyrere!


Regler for trekanten ændret: Haveaffald må ikke lægges på trekanten.
Interessen for Sankt-Hans bål er flyttet til Idrætsforeningen, så der skal ikke samles grenaffald til bål mere. Det betyder at vi selv må bortskaffe haveaffald, og foreningen må bortskaffe det ellers så pænt opstablede bål.

HUSK! 15 KM hastighedszone i området - husk også at oplyse dine gæster.

Referat fra Generalforsamlingen d. 5. april, hvor kun ét medlem foruden bestyrelsen mødte op, er snart på vej til din postkasse! Du kan læse det elektronisk under "Referater" eller her
 
Se og download den nye "Velkommen til Vejby" folder. Den er rigtig flot.

Nyhedsbrev (omdelt primo februar 2015)
nyhedsbrev om dette og hint i Grundejerforeningen. Hvis du kun ser én side, så bed om at "downloade" - der er 2 sider.
 
Referater:
Referat fra Generalforsamlingen 2015 kan læses her - ligesom referatet fra det ekstraordinære møde, hvor kun bestyrelsen deltog, idet ingen øvrige grundejere mødte op.
Nye vedtægter kan læses her
  
Næste møde:
Har du noget, du ønsker vi skal tage op eller bare gode idéer, så send en hilsen til os på gfsaxkld@gmail.com
Referater fra bestyrelsesmøderne ligger under "Referater, regnskaber og budgetter"
Nye initiativer til at få skyldige beløb til grundejerforeningen iværksættes. Har du skyldigt beløb, vil det være en god idé at få det bragt ud af verden NU!
Arbejdsweekend? Der tages initiativ til en arbejdsweekend - der er masser at lave...

Belysning
Oplever du defekte gadelamper, bedes du venligst rapportere dette via Tip Kommunen
http://www.gribskov.dk/borger/miljoe-og-transport/trafik-og-veje/veje/tip-kommunen/

Postkasser / Vejbynyt
I forbindelse med uddeling af dette og hint, må enkelte postkasser simpelthen springes over, da det er umuligt at stoppe mere derind. Hvis du vil sikre dig at modtage f.eks Vejbynyt samt skrivelser fra foreningen, skal postkassen være trimmet! Har du ikke modtaget bladet, vil dette være årsagen og du kan efterfølgende hente ét hos Rema eller Statiol eller læse det elektronisk her.
 
Bålpladsen, reglerne er ændret
Det er ikke tilladt at køre affald til bålpladsen - tilladt affald er GRENAFFALD. Du må ikke kaste gamle potteplanter, græs, jord og plastikposer på bålpladsen. Sankt-Hans bål og taler og fejring afholdes ved Idrætsforeningen, så der skal ikke samles grenaffald til bål mere på bålpladsen også kendt som trekanten. Det betyder at vi selv må bortskaffe haveaffald, og foreningen må bortskaffe det ellers så pænt opstablede bål.
 
Hunde høm-høm mærkater fra "Hold Danmark rent"
Nye mærkater er kommet hjem og du er velkommen til at hente hos Christel, KLP27 eller Eva, SAX14.
 
Stier og torve:
Entreprisen med reparationer af stier og torvepladser er tilendebragt i 2015 og der er brugt godt kr 367.000,00 på projektet. Derfor er det ikke helt uvæsentligt, at du som grundejer bidrager med at holde stierne omkring din ejendom i pæn og ryddet stand. Dette gælder også græsslåning af rabatter udenom din grund - også på stien der løber langs den østlige (mod Farvergårdsvej) og mod syd (langs jernbanen)
Resultat af sti- og torveinspektion i september 2013 kan du se her (du skal bede om at downloade, da filen er lidt stor). Følgende punkter (billeder) er i fjernet fra arbejds-listen i denne omgang; 15, 16, 34 og 39.
 
Området: 
- Bruger du Facebook? Meld dig ind i gruppen "Vejbynet" og evt. også "Det sker i Tisvilde"
- Se hvad der sker i Vejby? Check kalenderen på "Vejby Net" http://www.vejbynet.dk/
- Alle "Vejby Nyt" kan nu ogå læses digitalt her
 
Legeplads:
Der kigges også på legeplads. Vi er igang med at undersøge, hvorledes vi kan prioritere de sparsomme midler til et "facelift". Ansøgning til Det Grønne Hus gav desværre ikke noget. Et par frivillige hænder vil der også blive brug for til dette projekt:-) Ligger du inde med materialer, der kan bruges, f.eks 2-3 liter god vejrbestandig maling til "klatre-væggen" er det velkomment. Helst i en glad farve! En stålplade skal der også bruges til rutsjebanen og nye håndtag til gyngerne!

 
Undersider (1): Asfalt Rep. Saxenkol