Meddelelser:


Regnskab 2019 lagt på webside for referater.

Generelt om grundejerforeningen:

Grundejerforeningen er et krav, som er tinglyst for matrikler i Kælderbjerg Park og Saxenkolvej.

Grundejerforeninger tager sig af vedligehold af fællesarealer og belysning. Elforsyning og kloakering er normalt kommunens ansvar. Dræning ligeledes.

Jeg har tidligere (i spøg) foreslået, at Grundejerforeningen betaler en skiferie til den, der melder sig frivilligt til kassererjobbet, men der var ingen reaktion. Vi må nu derfor foreslå social aktivitet om sommeren og ekstraordinære møder om vinteren hos en af bestyrelsesmedlemmerne eller en anden, der tilbyder lokale.

Men i alvor: Kan en kommune overtage administration af en grundejerforening? Det kan den, men det koster dyrt. Vi har forhørt os om administrationshjælp, men vi er ikke en god forretning for professionelle ejendomsadministratorer, vi er for lille en forening.

Det bemærkes, at foreningens manglende overtagelse af driftsansvar kan medføre, at forgæves afholdte udgifter kan opkræves hos én grundejer alene, da samtlige pligtige medlemmer hæfter solidarisk. På tilsvarende vis kan der påføres udgifter til en privat administrator. Alternativt kan et søgsmål føres som et anerkendelsessøgsmål.Regler for trekanten ændret: Haveaffald må ikke lægges på trekanten.
Interessen for Sankt-Hans bål er flyttet til Idrætsforeningen, så der skal ikke samles grenaffald til bål mere. Det betyder at vi selv må bortskaffe haveaffald, og foreningen må bortskaffe det ellers så pænt opstablede bål.

HUSK! 15 KM hastighedszone i området - husk også at oplyse dine gæster.

Du kan læse det elektronisk under "Referater".
 
Se og download "Velkommen til Vejby" folder. Den er rigtig flot.

Nyhedsbrev (omdelt primo februar 2015)
nyhedsbrev om dette og hint i Grundejerforeningen. Hvis du kun ser én side, så bed om at "downloade" - der er 2 sider.
 
Referater:
Referat fra Generalforsamlingen 2015 kan læses her - ligesom referatet fra det ekstraordinære møde, hvor kun bestyrelsen deltog, idet ingen øvrige grundejere mødte op.
Nye vedtægter kan læses her
  
Næste møde:
Har du noget, du ønsker vi skal tage op eller bare gode idéer, så send en hilsen til os på gfsaxkld@gmail.com
Referater fra bestyrelsesmøderne ligger under "Referater, regnskaber og budgetter"
Nye initiativer til at få skyldige beløb til grundejerforeningen iværksættes. Har du skyldigt beløb, vil det være en god idé at få det bragt ud af verden NU!
Arbejdsweekend? Der tages initiativ til en arbejdsweekend - der er masser at lave...

Belysning
Oplever du defekte gadelamper, bedes du venligst rapportere dette via Tip Kommunen
http://www.gribskov.dk/borger/miljoe-og-transport/trafik-og-veje/veje/tip-kommunen/

Postkasser / Vejbynyt
I forbindelse med uddeling af dette og hint, må enkelte postkasser simpelthen springes over, da det er umuligt at stoppe mere derind. Hvis du vil sikre dig at modtage f.eks Vejbynyt samt skrivelser fra foreningen, skal postkassen være trimmet! Har du ikke modtaget bladet, vil dette være årsagen og du kan efterfølgende hente ét hos Rema eller Statiol eller læse det elektronisk her.
 
Bålpladsen, reglerne er ændret
Det er ikke tilladt at køre affald til bålpladsen - tilladt affald er GRENAFFALD. Du må ikke kaste gamle potteplanter, græs, jord og plastikposer på bålpladsen. Sankt-Hans bål og taler og fejring afholdes ved Idrætsforeningen, så der skal ikke samles grenaffald til bål mere på bålpladsen også kendt som trekanten. Det betyder at vi selv må bortskaffe haveaffald, og foreningen må bortskaffe det ellers så pænt opstablede bål.
 
Hunde høm-høm mærkater fra "Hold Danmark rent"
Har vi ikke pt.  Men der indstilles til at samle op efter din Hund, det også være kæppe,Sten! Legetøj. Det er altså ikke godt for Plænetraktoren!
 
Stier og torve:
Entreprisen med reparationer af stier og torvepladser er tilendebragt i 2015 og der er brugt godt kr 367.000,00 på projektet. Derfor er det ikke helt uvæsentligt, at du som grundejer bidrager med at holde stierne omkring din ejendom i pæn og ryddet stand. Dette gælder også græsslåning af rabatter udenom din grund - også på stien der løber langs den østlige (mod Farvergårdsvej) og mod syd (langs jernbanen)
Resultat af sti- og torveinspektion i september 2013 kan du se her (du skal bede om at downloade, da filen er lidt stor). Følgende punkter (billeder) er i fjernet fra arbejds-listen i denne omgang; 15, 16, 34 og 39.
 
Området: 
- Bruger du Facebook? Meld dig ind i gruppen "Vejbynet" og evt. også "Det sker i Tisvilde"
- Se hvad der sker i Vejby? Check kalenderen på "Vejby Net" http://www.vejbynet.dk/
- Alle "Vejby Nyt" kan nu ogå læses digitalt her
 
Legeplads:
I 2019 blev Legepladsen renoveret med Nye Terrassebræder sponsoreret af Vejby Tømmerhandel Udførslen blev dog foretaget af Bestyrelsen som også udlagde nyt sand, samt renoverede Gynger og stålplade til Rutchebanen.

 Sidst ændret 6.November 2020 /Donald Axel, Kasserer. Revideret d.9/12-2020 Jesper Andersen Formand
Undersider (1): Asfalt Rep. Saxenkol