Rīgas mesiāniskā kopiena "Kādoš"
Teici to Kungu, Jeruzāleme!
Halelū-Jāh!       הללו־יה   Аллилуя!          Haleluyah!

Sākumlapa Raksti Liecības Par mums Jaunumi Tā Kunga svētki Dažādi Audio lv
Главная Статьи Свидетельства О нас Новости Праздники Господни Разное Аудио ru
    lv
Bet no saules lēkta līdz saules rietam Mans Vārds būs augsts un varens tautu starpā, un visās malās Mans Vārds tiks godināts ar kvēpināmo un šķīstu ēdamo upuri, jo Mans Vārds kļūs augsts un varens tautu starpā, saka Tas Kungs Cebaots. (Mal 1:11)

Un Tas Kungs būs ķēniņš pār visu zemes virsu. Tai dienā Tas Kungs būs vienīgais Dievs, un Viņa vārds arī būs - Vienīgais. (Cak 14:9)

Jo tu esi Tam Kungam, savam Dievam, svēta tauta; tevi Tas Kungs, tavs Dievs, ir izredzējis, ka tu Viņam kļūtu par īpašuma tautu starp visām tautām, kas vien ir virs zemes. (5Moz 7:6)

Priecājies, Ciānas meita! Gavilē, Israēl! Priecājies un gavilē no visas sirds, tu Jeruzālemes meita! (Cef 3:14)

Saka mūsu Pestītājs, Tas Kungs Cebaots, Israēla Svētais ir Viņa vārds. (Jes 47:4)

Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi. (Jes 60:1)

 

 

Mēs priecājamies, ka Jūs apmeklējat Kādoš lapu!

Pieņemiet Israēla Dieva svētības!

4Moz 6:24-27:

יְבָרֶכְךָ יְהוָה וְיִשְׁמְרֶ׃
(jevārechechā Adonāi wejišmerechā)
24 TAS KUNGS LAI TEVI SVĒTĪ UN LAI TEVI PASARGĀ!
יָאֵר יְהוָה פָּנָיו אֵלֶי וִיחֻנֶּךָּ׃
(jā'ēr Adonāi pānāu ēleichā wīhunnekkā)
25 TAS KUNGS LAI APGAISMO SAVU VAIGU PĀR TEVI UN LAI IR TEV ŽĒLĪGS!
יִשָׂא יְהוָה פָּנָיו אֵלֶי וְיָשֵׂם לְ שָׁלוֹם׃
(jissā Adonāi pānāu ēleichā wejāsēm lechā šālom)
26 TAS KUNGS LAI PACEĻ SAVU VAIGU UZ TEVI UN LAI DOD TEV MIERU!

27 Un lieciet Manu Vārdu šādi uz Israēla bērniem, un Es tos svētīšu.

AUDIO-1   AUDIO-2

uz lapas sākumu

Sākumlapa Raksti Liecības Par mums Jaunumi Tā Kunga svētki Dažādi Audio lv
Главная Статьи Свидетельства О нас Новости Праздники Господни Разное Аудио ru
    lv