Rīgas mesiāniskā kopiena "Kādoš" – Рижская мессианская община "Кадош"
Teici to Kungu, Jeruzāleme! – Хвали, Иерусалим, Господа!
Halelū-Jāh!       הללו־יה   Аллилуя!          Haleluyah!

Sākumlapa Raksti Liecības Par mums Jaunumi Tā Kunga svētki Dažādi Audio lv
Главная Статьи Свидетельства О нас Новости Праздники Господни Разное Аудио ru
    Sākumlapa – Главная
Bet no saules lēkta līdz saules rietam Mans Vārds būs augsts un varens tautu starpā, un visās malās Mans Vārds tiks godināts ar kvēpināmo un šķīstu ēdamo upuri, jo Mans Vārds kļūs augsts un varens tautu starpā, saka Tas Kungs Cebaots. (Mal 1:11)

Un Tas Kungs būs ķēniņš pār visu zemes virsu. Tai dienā Tas Kungs būs vienīgais Dievs, un Viņa vārds arī būs - Vienīgais. (Cak 14:9)

Jo tu esi Tam Kungam, savam Dievam, svēta tauta; tevi Tas Kungs, tavs Dievs, ir izredzējis, ka tu Viņam kļūtu par īpašuma tautu starp visām tautām, kas vien ir virs zemes. (5Moz 7:6)

Priecājies, Ciānas meita! Gavilē, Israēl! Priecājies un gavilē no visas sirds, tu Jeruzālemes meita! (Cef 3:14)

Saka mūsu Pestītājs, Tas Kungs Cebaots, Israēla Svētais ir Viņa vārds. (Jes 47:4)

Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi. (Jes 60:1)

Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Моё между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Моё между народами, говорит Господь Саваоф. (Мал 1:11)

И Господь будет Царём над всею землёю; в тот день будет Господь един, и имя Его едино. (Зах 14:9)

Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. (Втор. 7:6)

Ликуй, дщерь Сиона! Торжествуй, Израиль! Веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! (Сф. 3:14)

Искупитель наш-- Господь Саваоф имя Ему, Святый Израилев. (Ис. 47:4)

Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. (Ис. 60:1)

uz lapas sākumu                    на начало страницы

Sākumlapa Raksti Liecības Par mums Jaunumi Tā Kunga svētki Dažādi Audio lv
Главная Статьи Свидетельства О нас Новости Праздники Господни Разное Аудио ru
    Sākumlapa – Главная