Warsztaty Metod Fizyki Teoretycznej

Uwaga!
Warsztaty zostały reaktywowane w semestrze letnim roku 2011/2012.
Zajęcia odbywały się we wtorki o godz. 18:00-20:00 w sali 328. 
W spotkaniach uczestniczyło 15 studentów (wszyscy zaliczyli :)).
Mam nadzieję, że w kolejnym roku akademickim także uda się przeprowadzić Warsztaty.

Podobne zajęcia ruszyły także na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Warsztaty to kurs fakultatywny prowadzony w latach 2007/08 oraz 2008/09 przez:

- mgr. Michała Hellera,   http://th.if.uj.edu.pl/~heller

- mgr. Jana Kaczmarczyka,   http://kaczek.googlepages.com

- mgr. Marka Ramsa, 

- mgr. Marka Tylutkiego,   http://smp.if.uj.edu.pl/~tylutki/

- mgr. Adama Wojciechowskiego,

- mgr. Marcina Zagórskiego
 

dla kierunku fizyka na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ul Reymonta 4.

Tematyka:

  • Analiza wymiarowa i prawa skalowania
  • Nadprzewodnictwo: Para Coopera, teoria Ginzburga-Landaua, ...
  • Teoria Układów Złożonych
  • Mechanika kwantowa: rozwiązanie atomu wodoru metodą Pauliego
  • Kondensat Bosego-Einsteina
  • Fizyka Atomowa
  • Teoria Strun
  • Przejścia Fazowe

Zasady zaliczenia: 

  • Punktowana jest obecność i aktywność na zajęciach 
  • Zestawy zadań (większość wraz z rozwiązaniami) umieszczane są na tej stronie.

Zestawy zadań (z roku 2011/12, semestr letni):

Zestaw 1 - Mikroskopia Sił Atomowych

Zestaw 2 - Analiza Wymiarowa

Zestaw 3 - Morze Fermiego

Zestaw 4 - Para Coopera

Zestaw 5 - O Pewnym Równaniu Różniczkowym Cząstkowym

Zestaw 6 - Układy Złożone - Sieci w Otaczającym Nas Świecie

Zestaw 7 - Teoria Ginzburga-Landaua

Zestaw 8 - Teoria Ginzburga-Landaua II

Zestaw 9 - Entropia


Zestawy zadań (z roku 2008/09, semestr letni):

Zestaw 1 - Co się dzieje, gdy nie ma skali

Zestaw 2 - Mikroskopia Sił Atomowych (zestaw dla II roku) (z rozwiązaniami)

Zestaw 2 - Para Coopera (zestaw dla III i IV roku) (z rozwiązaniami)

Zestaw 3 - Uniwersalność i prawa skalowania

Zestaw 4 - Chłodzenie laserowe (z rozwiązaniami)

Zestaw 5 - Wiele twarzy analizy wymiarowej

Zestaw 6 - Układy z więzami i kwantowa grawitacja

Zestaw 8 - Pompowanie Optyczne

Zestaw 9 - Teoria Ginzburga-Landaua

Zestaw 10 - Grupa Renormalizacji

Zestaw 12 - Układy wielu bozonów i fermionów cz. I

Zestaw 14 - Układy wielu bozonów i fermionów cz. II


Zestawy zadań (z roku 2008/09, semestr zimowy):

Zestaw 1 - Mikroskopia Sił Atomowych

Zestaw 2 - Układy złożone - sieci w otaczającym nas świecie

Zestaw 3 - Kwantowanie przewodności elektrycznej (część I)

Zestaw 3 - Kwantowanie przewodności elektrycznej (część II) 

Zestaw 4 - Spontaniczne łamanie symetrii (zestaw powstały w związku z nagrodą Nobla)

Zestaw 5 - Morze Fermiego

Zestaw 6 - Mikroskop tunelowy

Zestaw 7 - Entropia - użyteczna koncepcja 

 

Zestawy zadań (z roku 2007/08):

Zestaw 1 - Zadania na rozgrzewkę

Zestaw 2 - Mikroskopia Sił Atomowych

Zestaw 3 - String Theory Made Easy 

Zestaw 4 - Analiza Wymiarowa

Zestaw 5 - O Pewnym Równaniu Rózniczkowym Cząstkowym 

Zestaw 6 - Wstęp do Fizyki Solitonów 

Zestaw 7 - Wszystko, co chcielibyscie wiedziec o potencjale 1/r, ale baliście się zapytać :)

Zestaw 8 - Stany Koherentne

Zestaw 9 - Morze Fermiego, czyli co siedzi w metalu

Zestaw 10 - Para Coopera