turhan kaçar sempozyumlar


:: ana sayfa   :: cv   :: yayınlar  :: sempozyumlar   :: projeler  :: dersler  :: linkler  :: english

 Sempozyumlar

 

 

Sempozyumlar

2009

T.Kaçar, "Kadıköy Konsili ve Patrikhane'nin Statüsü" İmparatorluklar Başkentinden Kültür Başkentine: İstanbul Semineri,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 25 - 26 Mayıs 2009, İstanbul.

T.Kaçar, "Eski ve Ortaçağ Kaynaklarında Hafıza Güçlendirme ve Tedavisi Üzerine Atıflar", Navisalvia: Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı, İstanbul Üniverstesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, 7-8 Mayıs 2009.

2008

T.Kaçar, "Lucianus Çağında Hıristiyanlık" Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu 17-19 Ekim 2008, Adıyaman.

 

T.Kaçar, "IV. Yüzyıl'da Roma İmparatorluğu'nun Yönetimi ve Bizans'ın Doğuşu", II. Meşrutiyetin 100. Yılı Münasebetiyle Eskiçağ'dan Günümüze Yönetim Anlayışı ve Kurumlar Semineri, Istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tarih Araştırma Merkezi, 20-21 Mayıs 2008, İstanbul.

 

2007

T. Kaçar, “Cilician Factor in Late Fourth- Century Constantinople: The Election of Nectarius and John Chrysostom” IV. Uluslar arası Kilikia Arkeolojisi Sempozyumu 4-5 Haziran 2007, Mersin.

T. Kaçar, “The Election of Nectarius: Cilician Political Factor in Late Fourth – Century Constantinople” presented at the XV. Oxford Patristic Conference, Oxford/UK, 6-11 August 2007.

 

2006

T. Kaçar, “Mezopotamya’da Roma-Sasani Çatışmaları: Nusaybin’in Düşüşü” I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu 26-27-28 Mayıs/May 2006, sunuldu.

T. Kaçar, “Erken Bizans Döneminde Doğu: Süryani Monofizitliğinin Doğuşu”, I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu’nda (28-30 Nisan 2006, Urfa), sunuldu.

 

2005

T. Kaçar, “Eskiçağ’da Tapınak Tıbbı: Aelius Aristides’in Tedavi Yöntemi Olarak Rüyaları”, I. İzmir Sağlık Tarihi Kongresine bildiri olarak 1-3 Aralık 2005 tarihinde sunuldu.

T. Kaçar, “Yunan Dünyasında İkinci Sofistler Dönemi ve Mysialı Aelius Aristides” Balıkesir Sempozyumu 2005’de (17-20 Kasım 2005) sunuldu.

T. Kaçar, “Hıristiyanlığın İlk Genel Konsili’nin İznik’te Toplanma Sebebi” Uluslararası İznik Sempozyumu Eylül 2005’de sunuldu.

 

2004

T. Kaçar, “Christianity in the western Black Sea” An Inter-disciplinary Conference on The Black Sea Region: Past, Present and Future, October 14-16, 2004, co-organised by British Academy & ITU Faculty of Architecture. (Abstract basıldı).

T. Kaçar, “Eskiçağ Anadolu Hıristiyanlığında Kadın: Montanizm Örneği” Kadın Çalışmalarında Disiplinler arası Buluşma 1-4 Mart 2004 Yedi Tepe Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyuma sunuldu.

 

2003

T. Kaçar, “The Literary Records of the Early Christianity in the Black Sea Region” British Academy Black Sea Initiative tarafından 14-16 Mart 2003’de Manchester’da (İngiltere) düzenlenen Table Ronde Meeting’de sunuldu.

T. Kaçar, “Chrysopolis (Üsküdar) Savaşı ve Bizans’ın Temelleri”  Üsküdar Sempozyumu I 23-25 Mayıs 2003, Üsküdar Belediyesi, İstanbul.

 

2002

T. Kaçar, “Eskiçağ Tarih Yazıcılığında Barbarların Görünüşü: Ammianus Marcellinus’da Hunlar” 9-13 Eylül 2002’de (Ankara) XIV. Türk Tarih Kongresine sunuldu.

T. Kaçar, “IV. Yüzyıl Kilise Politikaları ve Kilikyalı Piskoposlar” Mersin Üniversitesi Kilikya Arkeolojisi Araştırma Merkezi tarafından 1-4 Haziran 2002’de Mersin’de düzenlenen III. Uluslararası Kilikya Sempozyumu’nda sunuldu.

 

2001

T. Kaçar, “The Parting of the Ways: The East and the West at the Council of Serdica A.D. 343” Byzantine Culture Heritage and the Balkans International Conference 5-8 Eylül 2001, Plovdiv (Filibe), Bulgaristan.

 

2000

T.Kaçar, “Roma İmparatorluğunda Kilise Konsillerinin Siyasallaşması: İznik Örneği” 1-4 Kasım 2000 tarihinde İznik Vakfı tarafından İznik’te düzenlenen I. Uluslararası İznik Sempozyumu’nda sunuldu.

 

1999

T. Kaçar, “Twin Councils Ariminum and Seleucia. Why Divided: A conspiracy Or A Wise Design?” 5 Mayıs 1999’da Cardiff and Swansea Üniversitelerinin (İngiltere) İkinci Post Graduate Semineri’nde sunuldu.

T. Kaçar, “Twin Councils: Why Divided?” 20 Ağustos 1999’da Oxford’da (İngiltere) 13. Uluslararası Patristic Konferansında sunuldu.

 

1998

T. Kaçar, “Western and Eastern Synodical Practices in the Third and Fourth Centuries. A Comparison”. 21 Mart 1998’de Oxford St. Hilda College’inde (İngiltere) Ulusal Post Graduate Seminerinde sunuldu.