Актаульність роботи

Створення системи профорієнтаційного супроводу дітей та учнівської молоді забезпечить їхню успішну самореалізацію в структурі соціально-економічних відносин, сприятиме формуванню професійної перспективи, розгорнутих життєвих планів, спрямованих на вибір професії і ствердження себе як суб’єкта професійної діяльності.


Основними напрямами профорієнтаційної роботи є:

  • формування готовності управлінських, методичних та педагогічних кадрів до проведення профорієнтаційної роботи в навчальних закладах з дітьми та учнівською молоддю на всіх рівнях;
  • здійснення науково-методичного та навчально-методичного супроводу підвищення кваліфікації з питань професійної орієнтації управлінських, методичних та педагогічних кадрів;
  • розроблення та систематизація діагностичного інструментарію для визначення професійної спрямованості учнівської молоді;
  • розроблення навчальних, науково-методичних матеріалів (програми, посібники, методичні рекомендації, електронно-методичні комплекси тощо) для проведення профорієнтаційної роботи в закладах освіти;
  • розроблення та участь у проектах, які передбачають реалізацію профорієнтаційної роботи з дітьми та учнівською молоддю;
  • проведення просвітницької, інформаційно-роз’яснювальної роботи з учнівською молоддю та їхніми батьками з питань підготовки до усвідомленого самостійного вибору майбутньої професії;
  •  співпраця загальноосвітніх навчальних закладів та соціальних інститутів (державні центри зайнятості, заклади охорони здоров’я, соціальні служби у справах сім’ї та молоді тощо) щодо проведення спільних науково-методичних заходів з питань профорієнтаційної роботи;
  • створення інформаційно-ресурсного банку даних;
  • створення web-сторінок профорієнтації учнів як ключової складової системи професійної орієнтації.