Методичні заходи

16 серпня 2019 року на базі КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» проведено інструктивно-методичну нараду «Особливості організації  освітнього процесу в закладах дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» для методистів регіональних методичних служб із питань дошкільної освіти відділів освіти районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти районних державних адміністрацій, управлінь освіти і науки міських рад.

У роботі наради взяли участь:

 • Нечипорук Надія Іванівна, завідувач відділу дошкільної освіти інституту;
 • Корж Тетяна Михайлівна, методист відділу дошкільної освіти;
 • методисти регіональних методичних служб із питань дошкільної освіти відділів освіти районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти районних державних адміністрацій, управлінь освіти і науки міських рад, керівники та педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів.

Під час наради було обговорено наступні питання:

 • Про програмно-методичне забезпечення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році;
 • Про особливості організації та планування освітнього процесу в закладах дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році;
 • Про  діяльність інклюзивних груп;
 • Про організацію та проведення курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році;
 • Про ефективні форми підвищення професійної майстерності  педагогів закладів дошкільної освіти;
 • Про оснащення предметно-просторового  розвивального середовища;
 • Про педагогіку партнерства як один із факторів ефективної взаємодії учасників освітнього процесу;
 • Про оновлення банку даних освітнього рівня та кількісного складу педагогів закладів дошкільної освіти.

    Зважаючи на те, що методичні служби різних рівнів мають надавати дієву допомогу педагогічним колективам закладів дошкільної освіти в оволодінні досвідом діяльності в умовах академічної, організаційної, фінансової, кадрової автономії, наданої їм Законом України «Про освіту», 

РЕКОМЕНДУЄМО: 

1. Довести зміст інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 № 1/9- 419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» до відома керівників і педагогів закладів дошкільної освіти у ході секційних засідань районних (міських) серпневих конференцій педагогічних працівників та забезпечити його виконання.

                            Відділ дошкільної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», методисти методичних кабінетів, центрів,  науково-методичних                                     центрів відділів освіти  районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти, управлінь освіти і науки міських рад
                            До 05.09.2019 р.
        2. Привести програмне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу закладів дошкільної освіти у відповідність до переліку навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України до використання у 2019/2020 навчальному році
                            Методисти методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів відділів освіти районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти, управлінь освіти і науки                                міських рад
                            До 01.09.2019р
        3. Неухильно дотримуватися Наказу МОН України від 20.04.2015  № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» при складанні розкладів навчальних занять та їх організації.
                            Методисти методичних кабінетів, центрів,  науково-методичних центрів відділів освіти  районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти, управлінь освіти і науки                             міських рад
                            До 01.09.2019 р.
        4. Використовувати в роботі з дітьми дошкільного віку додаткові освітні програми комплексного і парціального характеру, що мають відповідні грифи Міністерства освіти і науки України або схвалені науково-методичною радою КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» та забезпечувати підготовку педагогів до їх використання.
                            Відділ дошкільної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», методисти методичних кабінетів, центрів,  науково-методичних центрів відділів освіти  районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти, управлінь освіти і науки міських рад
                            Постійно
        5. Організовувати  діяльність інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти та форму індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами відповідно до  Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530
                            Методисти методичних кабінетів, центрів,  науково-методичних центрів відділів освіти  районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти, управлінь освіти і науки                             міських рад
                            Постійно
        6. Здійснювати оснащення освітнього процесу відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 № 1633 та  листа МОН України від 14.02.2019 № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»
                            Методисти методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів відділів освіти  районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти, управлінь освіти і науки                                міських рад
                            Постійно
        7.  В організації освітнього процесу використовувати ігрові і проблемно-навчальні ситуації, інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології, проектної діяльності; надавати перевагу найефективнішим моделям планування: блочно-тематичному та методичний конструктор
                            Відділ дошкільної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», методисти методичних кабінетів, центрів,  науково-методичних                                     центрів відділів освіти  районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти, управлінь освіти і науки міських рад
                            Постійно
         8. Методичним службам різних рівнів надавати дієву допомогу закладам дошкільної освіти у питаннях забезпечення партнерських стосунків у взаєминах із дітьми та їхніми батьками
                            Методисти методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів відділів освіти  районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти, управлінь освіти і науки                                міських рад
                            Постійно
        9. Провести:
            ·    Семінар-практикум «Використання  інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладу дошкільної освіти»
                            Відділ дошкільної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»
                            Березень 2020 р.
       10. Оновити банк даних про освітній рівень та кількісний склад педагогів закладів дошкільної освіти Київської області.
                            Відділ дошкільної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», методисти методичних кабінетів, центрів,  науково-методичних                                     центрів відділів освіти  районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти, управлінь освіти і науки міських рад
                            До 01 жовтня 2019 р.

        
Comments