Drevo življenja Drevo življenja je Božanski načrt (matrica) po katerem je ustvarjeno vesolje

Etz chaim s svojimi vejami in koreninami povezuje duhovne svetove z materialnimi

Drevo življenja je v korelaciji z energetskimi
centri, ki jim v jogi pravijo čakre

Drevo življenja ali etz chaim je matrica, božanski načrt po katerem je ustvarjeno vesolje. Nekateri verjamejo, da je etz chaim rajsko drevo življenja, ki je omenjeno že v Genezi 2,9. Koncept drevesa življenja se uporablja tako v znanosti, religiji, filozofiji, kot v mitologiji, ezoteriki in drugih področjih. Kabala ga razlaga kot skrivnostni ključ, ki odklepa vrata vesolja do razumevanja mističnih namenov božjega ustvarjanja. Izraža model, po katerem je narejeno vse, od kamna do človeka in največje galeksije. Resničnost vidi kot božansko celoto, ki se je razdelila na posamezne graditeljske delce, ki rastejo, ustvarjajo in se širijo skozi vesolje. Pri tem so medsebojno povezani in prepleteni na različnih nivojih, kar je povsem v skladu s teorijo o hologramskem vesolju, v katerem je vsak subatomski delec povezan z drugimi delci in kjer vsak delec vsebuje del celote. Zato najmanjši ustvarjeni delec išče ponovno združitev z božansko celoto. Kabalisti verjamejo, da Boga ne moremo spoznati na osebni ravni, ker je "prevelik," saj je utelešeno vesolje, in to ne samo tisti vidni, materialni del. Drevo življenja je na nek način "božje obličje." Skozi razumevanje koncepta etz chaima se najbolj približamo Stvarniku.

Model drevesa življenja je sestavljen iz 10. sefirot in 22. netivot ali poti. Beseda sefirot je množinska oblika hebrejske besede sefer. Pomeni pa božansko manifestacijo ali emanacijo oziroma izžarevanje določene božje moči, energije in kvalitete.

1. sefira: KETER (Krona)
Pomen: Izvor. Vir božanskosti, vsega obstoječega. Čudovita inteligenca. Vsa Luč obstoja izhaja iz njenega svetega žarčenja. V njej ni polarnosti, dualnosti. parov, delitve na moškega in žensko, pozitivno in negativno. Obstaja sama enotnost, povezanost. Veliki Jaz Sem. Prav tako tukaj ni nobenih oblik.
Božje ime: Eyeh (Jaz Sem)
Nadangel: Metatron
Duhovna izkušnja: Združitev z Bogom
Magijska predstava: Starodavni bradati kralj viden iz profila
Barva: Bela
Planet: Pluton

2. sefira: HOHMA (Modrost)
Pomen: Razsvetljujoča inteligenca. Božanski Oče (Abba). Desna, moška stran drevesa. Intuitivni um. Moški božanski potencial. Sveti Oče. Božja Beseda. Iz te sefire izbruhne življenjska energija in žari v vseh smereh. Ta izliv energije, je vir vsega kar obstaja.
Božje ime: YH (Jah) - Jahve (YHVH)
Mojster modrosti: Kralj Salomon
Nadangel: Raziel
Duhovna izkušnja: Vizija Boga iz oči v oči
Magijska predstava: Bradati moški
Barva: Siva
Planet: Neptun

3. sefira: BINA (Razumevanje)
Pomen: Posvečujoča inteligenca. Božanska Mati (Ema). Analitični um. Ženski božanski potencial. To je neplodna puščava, v kateri ni življenja, ni bogastva, ni ničesar. Videti je kot neskončno velik smolnati ocean črne vode.
Božje ime: Jehova Elohim
Mojster modrosti: Leah
Nadangel: Zaphkiel
Duhovna izkušnja: Vizija Žalosti
Magijska predstava: Zrela ženska, matrona
Barva: Črna
Planet: Saturn

4. sefira: HESED (Milost)
Pomen: Inteligenca, ki odmerja. Širitev. Impuls dajenja. Ponazarja sočutje, usmiljenje in prijaznost. V njej pozabimo na individualnost in se zavemo, da smo vsi eno. Izraža lastnost širitve. To je prva sefira, v kateri pride do fizične manifestacije. V njej je božanska ljubezen končno sposobna prevzeti obliko in resnični obstoj.
Božje ime: El
Mojster modrosti: Abraham
Nadangel: Zadkiel
Duhovna izkušnja: Vizija Ljubezni
Magijska predstava: Mogočni, ustoličeni kralj
Barva: Temno modra
Planet: Jupiter

5. sefira: GVURA (Omejevanje)
Pomen: Radikalna inteligenca. Krčenje. Impuls prejemanja. Eden od najslabše razumljenih konceptov krščanstva je vprašanje zla. Zlo kot nasprotje dobrega tvori celoto, daje kontrast, zaradi katerega stvari rastejo in se razvijajo. Ta sefira vzbuja strahospoštovanje do Boga, kar je začetek modrosti, saj nas ohranja na ozki stezi pravičnosti, kajti široka je pot je pot, ki vodi v pogubo.
Božje ime: Elohim Gebor
Mojster modrosti: Izak
Nadangel: Kamuel
Duhovna izkušnja: Vizija Moči
Magijska predstava: Mogočni kralj na bojnem vozu
Barva: Rdeča
Planet: Mars

6. sefira: TIFERET (Lepota)
Pomen: Posredujoča inteligenca. Harmonija. Impulz po ravnoteži. Sefira Sonca. Središče Drevesa življenja. Prvo zgoščevanje višjih sefirotov, zato je prikazana kot Novorojenček v jaslih. Kot Žrtvovani bog (Jezus) je posrednik med bogom in človekom. Je Kralj (Kristus) ki vstopa v svoje Kraljestvo. Tiferet je Sin sefire Keter in Kralj sefire Malkut. V tej sefiri ni sovražnikov, ali pozivov na boj, tukaj so vsi prijatelji.
Božje ime: YHVH (Tetragramation Aloah Va Daat - "Bog se je uresničil v sferi Uma) 
Mojster modrosti: Jakob
Nadangel: Rafael
Duhovna izkušnja: Vizija harmonije stvari, Misterij Križanja
Magijska predstava: Dostojanstveni kralj, Otrok, Žrtvovani bog

Barva: Rumena
Planet: Sonce  


7. sefira: NECAH (Zmaga)

Pomen: Skrita inteligenca. Prevlada. Potreba, da se stvari naredijo. Sefira čustev, v kateri vlada sila emocij, zato jo je nemogoče racionalno dojeti. Možno jo je samo izkusiti. Sanje, osvobojene strahov in zmede.
Božje ime: Jehova Zebaot (Bog Množice)
Mojster modrosti: Mojzes
Nadangel: Haniel
Duhovna izkušnja: Vizija zmagovite lepote
Magijska predstava: Lepa, naga ženska
Barva: Zelena
Planet: Venera

8. sefira: HOD (Sočutje)
Pomen: Popolna inteligenca. Veličastvo, slava, pot vztrajnosti, miselna oblika, racionalnost. Predstavlja veličino kraljestva na zemlji. Tu je vse urejeno, pospravljeno, popredalčkano, vse je na svojem mestu. To je oaza razuma.
Božje ime: Elohim Zebaot (Gospod vojska)
Mojster modrosti: Aaron (Mojzesov brat)
Nadangel: Mihael
Duhovna izkušnja: Vizija Veličastva
Magijska predstava: Hermafrodit (dvospolnik)
Barva: Oranžna
Planet: Merkur 

9. sefira: JESOD (Temelj)
Pomen: Čista inteligenca. Most. Moč. Sveti Duh. Je sfera nezavednega, v kateri se združuje pretekloost s hrepenenji višje duše. To je kraljestvo domišlije.
Božje ime: El Shaddai (Vsemogočni bog) in El Hai (Živi Bog)
Mojster modrosti:
Jožef
Nadangel:
Gabriel
Duhovna izkušnja:
Vizija mehanizma Vesolja
Magijska rpedstava:
Lep, nagi, močan moški
Barva:
Indigo
Planet:
Mesec

10. sefira: MALKUT (Kraljestvo)
Pomen: Blesteča inteligenca. Zemljeski svet. Je proizvod vseh sefir in netivot. Portal, preko katerega dobi resničnost obliko. Kraljestvo neposredne fizične izkušnje.
Božje ime: Adonai Meleh (Gospod, ki je Kralj), Shekina (Božja prisotnost)
Mojster modrosti:
Kralj David
Nadangel:
Sandalfon
Duhovna izkušnja:
Vizija Angela Varuha
Magijska rpedstava:
Mlada, kronana ženska, ogrnjena v pajčolan
Barva:
Nebeško (svetlo) modra
Planet:
Zemlja

V modelu drevesa življenja obstaja še 11. sefira, ki je "nevidna" in se imenuje DAAT (Kristalizacija zavedanja). Najaha se pod sefiro Keter ter med Hohmo in Bina. Znana je tudi kot Mavrični most. V njej se odkrivajo senčne strani obstoja in notranje globine.

Sefire so na drevesu življenja povezane na različne načine. Prva metoda je t.i. model triad ali treh trikotnikov. Prvi, zgornji trikotnik tvorijo sefire Keter, Hohma in Bina. Ta trikotnik predstavlja duha, ki je v nas in je skupen vsakemu posamezniku in vsemu kar obstaja. Drugi, srednji trikotnik sestavljajo sefire Hesed, Gvura in Tiferet. Predstavlja dušo, božansko iskro, ki se je ločila od Stvarnika, da bi oblikovala življenje. Tretji, spodnji trikotnik tvorijo sefire Necah, Hod in Jesod. Predstavlja osebnost, dušo, ki se je obdala s telesom, občutki in razumom, da bi se lahko manifestirala.

Sefire so med seboj povezane tudi po vertikalnih linijah. Srednjo linijo predstavljajo sefire Keter, Tiferet. Jesod, Malkut in seveda Daat. Desno linijo, imenovano Oče, tvorijo sefire Hohma, Hesed in Necah. Levo linijo, imenovano Mati, sestavljajo sefire Bina, Gvura in Hod.

Obstaja še povezava po horizontalnih linijah, kjer sefire tvorijo pare z diametralno različnimi lastnostmi. Prvo linijo tvorita Hohma in Bina, drugo Hesed in Gvura, tretjo pa Necah in Hod.

Med sefirami tečejo še netivoti ali poti, ki jih je 22,, toliko kot je hebrejskih črk v judovskem alfabetu, po katerih nosijo imena.   
1. Alef,
"bleščeča pot"(povezuje sefiri 1. Keter - 2. Hohma); soočenje s Stvarnikom.
2. Bet, "prozorna pot" (1 - 3); videnje vizij.
3. Gimel, "združujoča pot" (1 - 6); uresničenje duhovne resnice.
4. Dalet, "razsvetljena pot" (2 - 3); osnovna svetost.
5. Hej, "konstitucijska pot" ((2 - 6); substanca stvarjenja.
6. Vav, "večja pot" (2 - 4); radost raja.
7. Zajin, "razpoložljiva pot" (3-6); osnova za vero.
8. Het, "vplivna pot" (3 - 5); razumevanje vzročnosti.
9. Tet, "aktivacijska pot" (4 - 5); izkušnja blagoslova.
10. Jud, "inteligentna pot" (4 - 6); znanje o obstoju.
11. Kaf, "pomirljiva pot" (4 - 7); prenašanje božanskega vpliva.
12. Lamed, "verna pot" (5 - 6); porast duhovnih vrlin.
13. Mem, "stabilna pot" (5 - 8); povečevanje složnosti, doslednosti.
14. Nun, "domišljijska pot" (6- 7); prenova in sprememba.
15. Sameh, "pot preizkušnje" (6 - 9); alkimistični procesi.
16. Ajin, "pot obnove" (6 - 8); življenjska moč v dejanjih.
17. Pej, "vznemirljiva pot" (7 - 8); narava obstoja.
18. Cadik, "admiralova pot" (7 - 9); razumevanje globin.
19. Kuf, "telesna - materialna pot" (7 - 10); stvaritev telesa.
20. Res, "zbiralna pot" (8 - 9); nebesne umetnosti in strologija.
21. Sin, " večna pot" (8 - 10); nadzorovanje stvarjenja.
22. Tav, " upravna pot" (9 - 10); usmerjanje življenjskih energij.Comments