TIETOTEKNOLOGIAAN LIITTYVÄÄ HANKETIETOUTTA

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy:ssa on monella eri tavoin kehitetty sekä alueellista että kansallisen tason sosiaalialan tietoteknologiaan. Tälle sivustolle on koostettu hankeissa tuotettua ja tuotteistuksessa olevaa materiaalia.
Comments