Kaarinan SDP on sinua ja muita kaarinalaisia varten

Kaarinan SDP toimii kaarinalaisten ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Edustajamme päätöksentekoelimissä toimivat siten, että kaarinalaiset voivat kokea elämänlaatunsa mahdollisimman hyväksi. Selvitämme kaupungin asukkaita kuulemalla, mitkä kaarinalaisten mielestä ovat tärkeitä asioita ja miten niiden toimivuutta tulisi kehittää. Meillä on runsaasti näyttöä aikaisemmasta toiminnasta. Hyvän tuloksen esimerkkeinä mainittakoon Piispanlähteen uusi lastentalo, Empola, Tikli, Visiitti, Rauhalinnan osto jne..

Kiitos meille osoittamastanne tuesta!