Publikatsioonid / Publications:


Kaalep, H.-J.; Muischnek, K.; Uiboaed, K.; Veskis, K. (2010) The Estonian Reference Corpus: its composition and morphology-aware user interface The Fourth International Conference HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES : THE BALTIC PERSPECTIVE, Riga, Latvia, October 7-8, 2010, 143 - 146
 
 
 
 
 
 
Veskis, K. (2004). Toomas Raudami proosa struktuuridünaamika põhijooni. Keel ja Kirjandus, 2, 100.