* Natuurbeheer ontspoord

Het is al lang aan de gang. Het "natuurbeheer" in de Noord-Hollandse PWN duinen, de Kennemerduinen en ook algemeen in Nederland vaart een andere koers dan vroeger. 
 Opmerkelijk daarbij is dat de beheerders dol zijn op bomenkap en de creatie van stuifzanden en moerasmeertjes. Ze laten desolate landschappen achter die, ongemoeid gelaten, zeker 20 jaar niet om aan te zien zijn. Wat zijn de drijfveren van de beheerders? Waarom met lawaaierige machines en het verstoken van tonnen dieselolie het bos te lijf gaan? Waarom jaren lang het bos een langzame dood laten sterven door de inzet van koeien en paarden? Waarom jaren lang onrust door werkzaamheden en begrazing veroorzaken? Waarom met alle geweld het bestaande mooie landschap willen transformeren naar een veel lelijker kaal landschap met minder diversiteit? Waarom met grof geweld de natuur zo veel mogelijk tegenwerken? Wie bedenkt dit allemaal en waar komt het geld vandaan voor deze projecten? 

Het lijkt er veel op dat eigenbelang de oorzaak is. Om onverdedigbare  redenen staan "kale" landschappen hoog op de waarderingslijsten van Europese commissies. 
Ook Nederlandse natuurorganisaties hebben bijgedragen aan dit Europese beleid.
Natuurbeheerders zouden hierdoor gemakkelijk een perverse prikkel kunnen krijgen om bos maar stiekem om te gaan zetten in zandverstuivingen. Als beheerder krijg je dan meer aanzien en mogelijk meer subsidie. De aangelegde landschappen lijken een merkwaardige mix van cultuureilandjes en andere hobbyprojecten.  Ze zijn niet duurzaam en zullen onophoudelijk werk vragen voor instandhouding. Zo creëren de natuurbeheerders uit eigenbelang voortdurend werk. 
Ze slagen er ook in met mooie verhalen steeds subsidies los te weken. De natuur is daarmee verworden tot economische geldbron en tevens de grote verliezer.
Om de condities voor enkele zeldzame soorten te verbeteren is men in staat hectaren aan de bestaande natuur op te offeren. De mooie verhalen die worden afgegeven om e.e.a. te rechtvaardigen berusten grotendeels op drogredenen. 

De bedoeling van de website is tegenkrachten te mobiliseren om de "natuurbeheerders" te laten zien dat ze niet zo maar hun hobby's kunnen uitleven. Het landschap is ook van U!  Wij zijn ook benieuwd naar reacties van andere natuurorganisaties.


Organisaties met soortgelijke visie:

Stichting De Woudreus: www.woudreus.nl
Actiegroep in Groesbeek: www.redonsbos.nl
Stichting Kritisch bosbeheer. www.nieuwe-wildernis.nl

     
Meer volgt later.
Reacties naar duinobserver@gmail.com

U kunt ook uw foto's inzenden als bijlage, zorg voor een niet te groot formaa
Klik op de foto's voor een groter formaat


Foto's links:

Het eens zo fraaie Ligusterveld nadat de "natuurbeheerders" er tekeer zijn gegaan. De aanwezige begroeiing bestaande uit duindoorn, kruipwilg, gras, braam en ook liguster is uit de grond getrokken en ook de toplaag is verwijderd. Hier zal nooit meer iets groeien. Een onvruchtbare zandvlakte is overgebleven.


De "natuurbeheerders" proberen hun acties te legitimeren met drogredenen op bordjes.

Er staat o.a:

"In het winterseizoen wordt hier gewerkt aan het herstel van de duin. Van een oud bouwland naar een origineel stuivende vallei. Daarna neemt de natuur het over"

Onzin natuurlijk: Er wordt niets hersteld, maar aangelegd.  Als er hier al een bouwland was, dan had de natuur het allang overgenomen en voor een mooie duin begroeiing  gezorgd. Hier is de natuur nu zo veel mogelijk tegengewerkt en is onherstelbare blijvende schade aangericht.

Onzinfilosofie: "het terugverlangen naar het landschap van een periode in het verleden." De keus is willekeurig en zinloos. Willen we terug naar een tijdvak dat de boel helemaal onder water stond? Of terug naar de laatste ijstijd toen hier een koude poolvlakte was? Of terug naar de veenmoerassen die achter de duinen ontstonden? Allemaal kletskoek. Er is geen enkele zinnige reden om te verlangen naar een arm zanderig landschap en met veel geweld het mooie huidige landschap te willen transformeren naar de status van een bepaalde periode in het verleden.

 

Subpagina''s (1): actie!