Rotuinfo

Historia

Tanskandogin esi-isiä voidaan jäljittää todella pitkälle, sillä jo kreikkalaiset ja roomalaiset tunsivat ajokoiriensa lisäksi myös erään toisen metsästyskoiratyypin, molossin. 

Molossia pidetään mastiffi- ja doggi-tyyppisten koirien alkuperäisenä kantamuotona eikä tarkkaan tiedetä milloin niitä saapui mm. Englantiin. 

1400-luvulla alettiin tuoda Englannista mantereelle metsästyskoiria; raskaita doggeja sekä suuria vinttikoiria. Näitä risteytettiin raskaisiin mannermaisiin mastiffeihin, jotta saataisiin enemmän nopeutta ja ketteryyttä villisian ja karhun jahtiin. Suurin osa Euroopasta oli tuohon aikaan pirstoutuneena moniin pieniin ruhtinaskuntiin ja varsinkin nykyisen Saksan alueen ruhtinaskunnat alkoivat jokainen kehittää "omaa" rotutyyppiään päämääränä suuri, voimakas, peloton ja kesyttämätön metsästyskoira. 

1800-luvulla jokaisessa ruhtinaskunnassa alkoi olla oma doggi-rotunsa, jotka saivat erilaisia rotunimiä kuten Ulmerin doggi, Saupacker, Hartzrude, tiikeridoggi, Saksan mastiffi jne. Kaikilla roduilla oli myös yhteinen yleisnimitys (ranskalaisen luonnontieteilijä Buffon 1700-luvulla mainitsema) Grand Danois - Suuri Tanskalainen. 1870-luvulla saksalaiset alkoivat ihmetellä miksi englantilais-saksalaista alkuperää olevalla rodulla oli Tanskaan viittaava nimi, joten he nimesivät vuonna 1880 koiran kansallisrodukseen ja antoivat sille nimeksi Deutsche Dogge.
Nimi on säilynyt näihin päiviin asti samana, joskin muissa maissa rotu tunnetaan lähinnä tanskandoggina (Great Dane, Grand Danois). 

Saksalaiset perustivat vuonna 1888 rotuyhdistyksen Deutsche Doggen Club e. V (DDC), joka on Saksan vanhin alallaan ja jatkaa voimakkaasti toimintaansa yhä tänäkin päivänä. 

Tanskandoggeja on ollut Suomessa jo viimevuosisadan puolella. Vuosisadan alussa ne olivat väriltään alussa pääasiassa mustia ja harlekiineja. 

Yleisvaikutelma

Tanskandogin jalossa yleisvaikutelmassa suureen, voimakkaaseen ja tasapainoiseen rakenteeseen yhdistyvät ylväys, voima ja tyylikkyys. Voimakas olemus, jossa yhdistyvät jalous, yleisvaikutelman tasapainoisuus, sopusuhtaiset linjat ja erityisen ilmeikäs pää, antaa katsojalle vaikutelman jalosta patsaasta. Tanskandoggi on koiramaailman Apollo. 

Tärkeitä mittasuhteita
Rakenne vaikuttaa lähes neliömäiseltä, erityisesti uroksilla. Rungon pituus (rintalastasta istuinluihin) saa uroksilla olla korkeintaan 5 % ja nartuilla korkeintaan 10 % säkäkorkeutta suurempi. Säkäkorkeus uroksilla vähintään 80cm, nartuilla vähintään 72cm. 

Käyttäytyminen/luonne
Ystävällinen, lempeä ja omistajiinsa, erityisesti lapsiin kiintyvä; pidättyväinen vieraita kohtaan. Vaatimuksena on itsevarma, peloton, helposti käsiteltävä ja oppivainen seura- ja perhekoira, jolla on korkea ärsytyskynnys; ei käytökseltään hyökkäävä. 

Värit 


Tanskandoggia jalostetaan kolmena erillisenä väriryhmänä: 

Keltaiset ja juovikkaat     


Mustat ja musta-valkokirjavat eli harlekiinit


Siniset